Slováci v Poľsku otvárajú Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej

Slovenská národnostná menšina v Poľsku zažije víkend plný dobrých správ, udalostí a sviatočných okamihov. Našich krajanov okrem rokovania XIII. zjazdu Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28. septembra 2014 od 9.00 h v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši (zjazd sa riadi svojím programom, ktorý bol zaslaný organizátormi pozvaným delegátom a hosťom), čaká aj sviatočná chvíľa.

V rámci programu zjazdu je na 12.15 h naplánované slávnostné otvorenie nového Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši, ktoré sa týmto stáva významným a takpovediac určujúcim, pričom mimoriadne dôstojným spoločensko-kultúrnym stánkom Slovákov v Poľsku v celom predmetnom regióne.

Pred slávnostným otvorením Centra slovenskej kultúry sa v prestávke rokovania XIII. zjazdu Spolku Slovákov v Poľsku uskutoční v nedeľu 28. septembra od 10.45 h svätá omša v slovenskom jazyku v kostole sv. Kataríny v Novej Belej.

Na rokovaní XIII. zjazdu Spolku Slovákov v Poľsku, ako aj na sprievodných podujatiach počas dňa v Novej Belej, sa zúčastní aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.