Slováci v Poľsku pozývajú na XXII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku

Spolok Slovákov v Poľsku pozýva v mesiaci júl 2015 všetkých našich krajanov, ako aj ich priateľov, na hodnotné kultúrno-spoločenské a vedecko-odborné podujatia a výročné aktivity spojené so životom a pestrou pôsobnosťou slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku.

V sobotu 4. júla pozýva Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Zväzu Slovákov v Poľsku, na vedeckú konferenciu Podvlk v toku dejín, ktorá sa koná pri príležitosti  400. výročia udelenia dedičnej škultécie Martinovi Vlčkovi a slávnostného otvorenia opraveného Slovenského domu v Podvlku. Zároveň Zväz Slovákov v Poľsku úprimne pozýva na sériu podujatí, slávností a kultúrno-spoločenských stretnutí v rámci XXII. Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.

 

PODVLK V TOKU DEJÍN

XXII. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU