Slováci v Poľsku pred 25. dňami slovenskej kultúry v Malopoľsku

Už tradične ide v oblasti kultúrnych a festivalových aktivít našich krajanov Poľsku v období leta o najvýznamnejšiu prezentáciu folkloristických, umelecko-tvorivých a hudobno-tanečných skupinových či sólových vystúpení umeleckých telies, spolkov a organizácií Slovákov na poľskej strane Spiša a Oravy. V oblastiach s najpočetnejšou komunitou Slovákov v krajne nášho severného suseda sa v tomto roku "rozvrstvia" jubilejné 25. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku až do troch prostredí, o čom svedčí aj pozvánka zo Spolku Slovákov v Poľsku.

Harmonogram troch podujatí sa začína v nedeľu 24. júna na Orave – v Podvlku, uprostred diania sa ocitne Krakov, kam Slováci pozývajú ďalších krajanov a ich priateľov v piatok 29. júna, kým finále obstará podujatie na Spiši – v nedeľu 15. júla v Novej Belej.

 

VIAC INFORMÁCIÍ:

www.tsp.org.pl