Slováci v Poľsku v centre záujmu návštevy predsedu ÚSŽZ

Postavenie Slovákov v Poľsku, problematika rozvíjania kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít Spolku Slovákov v Poľsku z aspektu jeho inštitucionálneho postavenia reprezentatívnej organizácie slovenskej národnostnej menšiny v krajine nášho severného suseda, ako aj stav slovenskosti v mestách a obciach poľských regiónoch Spiša a Oravy, boli od soboty 16. do stredy 20. apríla 2016 v centre pozornosti pracovnej návštevy Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v prostrediach Slovákov v Poľsku.

Počas štyroch programovo obsažných dní sa Ján Varšo, ktorý pracovnú návštevu krajanov v Poľsku absolvoval s Petrom Procháckom, podpredsedom ÚSŽZ, postupne stretol v sprievode generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa a ďalších predstaviteľov slovenských organizácií, inštitúcií či záujmových spolkov s krajanskými komunitami v Novej Belej, Jurgove, Čiernej Hore, Vyšných Lapšoch, Nedeci, Krempachoch, Podvlku a Jablonke.

V utorok 19. apríla počas návštevy Krakova, kde sa delegácia ÚSŽZ oboznámila s činnosťou Spolku Slovákov v Poľsku, ako aj s jeho vydavateľskými aktivitami (mesačník Život) či prínosom spolkovej tlačiarne, sa J. Varšo s P. Procháckom zaujímali počas návštevy oblastného pracoviska v Krakove aj s činnosťou Wspólnoty Polskiej a jej skúsenosťami v oblasti starostlivosti o zahraničných Poliakov.

V nedeľu 17. apríla sa Ján Varšo a Peter Prochácka zúčastnili okrem iných stretnutí a spoločenských podujatí aj pietnej spomienky pri pomníku obetí v Novej Belej, ktorá sa konala na počesť pamiatky štyroch slovenských obyvateľov Novej Belej, ktorých pred 70 rokmi uniesla, umučila a zavraždila ozbrojená skupina Józefa Kuraša"Ogňa".

 

Na titulnej fotografii:

Z atmosféry pietnej spomienky v Novej Belej v nedeľu 17. apríla.

Snímky vo fotogalérii:

Fragmenty z Novej Belej – z programu prvého dňa pracovnej návštevy Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku.

 

FOTO: MARIÁN SMONDEK,

           reportér mesačníka Slovákov v Poľsku ŽIVOT