Slováci v Poľsku: Základný kameň Slovenského domu v Jablonke položený!

Prvá júlová sobota bola pre Slovákov v Poľsku výnimočná. Okrem toho, že sa uskutočnil historicky Prvý národný výstup na Babiu horu s účasťou Slovákov z oboch strán hranice, bol po rokoch niekedy až bezútešných snažení položený aj základný kameň Slovenského domu v Jablonke.  Snahy o získanie kultúrneho stánku pre Slovákov, ktorí ostali na strane Oravy pripojenej k Poľsku, siahajú až do čias druhého pripojenia, po skončení druhej svetovej vojny. Už vtedy patrila medzi základné požiadavky krajanov možnosť naďalej udržiavať svoju slovenskú kultúru a tradície, čo sa samozrejme nedalo robiť na ulici. S pomocou vtedajšieho československého konzula Mateja Andráša sa usilovali o nadobudnutie hoc jedného kultúrneho domu, ktorý bol vybudovaný prácou ich vlastných rúk. 

Záležitosť sa však nepodarilo dotiahnuť do konca, keďže konzul bol v rámci pohonu na slovenských buržoáznych nacionalistov odvolaný a začlenenie Československa i Poľska do tzv. východného bloku nadlho zamietlo pod koberec akékoľvek „sporné“ témy. Slováci si tak na Orave radili ako mohli. Nacvičovali v súkromných domoch a neskôr i v prenajatých klubovniach. Myšlienka vlastného kultúrneho domu však stále žila v ich srdciach a konkrétnejšiu podobu začala dostávať po zmene politickej klímy v strednej Európe.

Vďaka neustálej vytrvalosti generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) Ľudomíra Molitorisa i miestnych činiteľov na Orave bola neustále prítomná v príslušných politických kruhoch i orgánoch zaoberajúcimi sa menšinami, či zahraničnými Slovákmi. Prvým výrazným impulzom bolo, keď vo februári 2009 vyjadrili slovenskému kultúrnemu domu na Orave morálnu i finančnú podporu na stretnutí v Jablonke prezidenti Slovenska a Poľska Ivan Gašparovič a Lech Kaczyński. V nadväznosti na to Slovenská republika poskytla ešte v tom istom roku finančné prostriedky na zakúpenie pozemku. Nadlho to však bola jediná podpora a žiadosti Slovákov v Poľsku ostávali nevypočuté.

Následne sa záležitosť podarilo pohnúť dopredu až v minulom roku, keď sa do nej osobne zaangažoval poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) a podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Anton Hrnko, ktorému sa podarilo získať mimoriadnym rozpočtovým opatrením ministra financií Petra Kažimíra na stavbu Slovenského domu v Jablonke 150 000 eur. Medzitým sa vo veci angažoval i slovenský veľvyslanec v Poľsku Dušan Krištofík a po nadobudnutí dotácie zo Slovenska podporila projekt v tomto roku aj poľská strana sumou 950 000 zlotých.

Dňa 6. júla 2019 teda nastala historická chvíľa položenia základného kameňa Slovenského domu v Jablonke. Slávnostného aktu sa zúčastnili poslanci NR SR za SNS Anton Hrnko a Juraj Soboňa, generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Adrián Kromka, predseda SSP Jozef Čongva, podpredsedovia SSP Ján Bašisty a Dominik Surma, gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris, predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave Genovéva Prilinská i ďalší krajania z Oravy i zo Spiša. Nechýbali ani naši priatelia z miestnych odborov Matice slovenskej z Trstenej a Tvrdošína, ba i starostovia za SNS z Kysuckého Lieskovca Milan Králik a Lutiše Anton Štefko.

Milú slávnosť otvorila Kamila Stasiaková z Orávky básňou Ferka Urbánka Veľká Slovenka. Následne sa slova ujal gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris, ktorý poďakoval každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžil o to, že Slovenský dom v Jablonke sa stane realitou. Prihovoril sa tiež poslanec A. Hrnko vyjadrujúc svoje potešenie nad tým, že slovenskosť na hornej Orave takmer po sto rokoch stále pretrváva a má miesto v srdciach miestnych obyvateľov, k čomu mohol aj on svojou troškou prispieť. Radosť nad vznikom Slovenského domu vyjadrili tiež slovenskí diplomati T. Kašaj a A. Kromka i podpredseda SSP J. Bašisty, ktorý zároveň vyjadril nádej, že tento dom sa stane nielen miestom uchovávania slovenskosti, ale aj jej revitalizácie.

Potom už nastala slávnostná chvíľa uloženia základného spisu, pod ktorý sa podpísali všetci prítomní, do ochrannej kapsule a jej zamurovania do základov, aby aj naši potomkovia dostali odkaz o našej existencii a našich činoch. Slovenský dom v Jablonke sa tak pomaly začína meniť zo sna na realitu. Veríme, že sa stane nielen centrom na udržiavanie a povznášania národnej identity oravských Slovákov, ale aj miestom prezentácie čarokrásnej slovenskej kultúry, umenia, či jazyka a príkladom dobrého spolunažívania slovenského a poľského národa.

MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Foto: autorka

 

Na snímkach vo fotogalérii:

1. Vmurovania základného spisu do základov Slovenského domu v Jablonke sa zúčastnili slovenskí politici, diplomati a vlastenci z oboch strán hranice, zľava: A. Hrnko, J. Bašisty, M. Králik, T. Kašaj, J. Soboňa, J. Čongva, A. Kromka, D. Surma, Ľ. Molitoris.

2. Hostí privítala K. Stasiaková z Orávky básňou Veľká Slovenka.

3. Slávnostnú chvíľu si nenechali ujsť krajania z Oravy, Spiša i naši priatelia zo Slovenska.