Slováci v Portugalsku diskutovali s Jozefom Adamcom, veľvyslancom SR v Lisabone

Aj Slováci, ktorých rodinné a pracovné väzby zblížili s Portugalskom, sa snažia spoločenskými stretnutiami či vzájomnými kultúrnymi aktivitami, najmä s českou komunitou, prezentovať svoju postupne rastúcu aktivitu. Významným bolo v tomto kontexte stretnutie Čechov a Slovákov žijúcich v Portugalsku, ktoré sa uskutočnilo v poslednú septembrovú sobotu v Lisabone.

Stretnutie krajanov usporiadali veľvyslanci oboch krajín v Lisabone – JE Markéta Šarbochová, veľvyslankyňa ČR v Portugalsku a JE Jozef Adamec, veľvyslanec SR v Lisabone. Stretnutie sa konalo v rezidencii Zastupiteľského úradu Českej republiky v Lisabone a zúčastnilo sa na ňom okolo 50 krajanov a ich rodinných príslušníkov. Väčšina z nich je združená v oficiálne zaregistrovanom občianskom združení Klub Čechov a Slovákov v Portugalsku, prítomní však boli aj noví krajania či krajanky, o ktorých doposiaľ ZÚ ani Klub nemali vedomosť. Stretnutie bolo využité k nadviazaniu nových a upevneniu existujúcich kontaktov nielen medzi zastupiteľskými úradmi oboch štátov  a krajanmi, ale aj medzi krajanmi samotnými, čo perspektívne nepochybne prispeje k posilneniu informovanosti a vzájomnosti v tejto komunite.

S viacerými krajanmi – Slovákmi žijúcimi v Portugalsku, boli tiež prediskutované možnosti spolupráce najmä v kultúrnej a akademickej oblasti. V rámci stretnutia Klub prezentoval aj výsledky pedagogických a kultúrnych aktivít s deťmi krajanov, na ktoré prispel aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Stretnutie, vrátane pohostenia pripraveného svojpomocne obomi ZÚ, bolo prítomnými krajanmi vysoko hodnotené a bude mať pokračovanie i v budúcnosti.