Slováci v Prahe vzdajú poctu Jánovi Kollárovi

Spoločnosť Jána Kollára v Českej republike, Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v ČR srdečne pozývajú Slovákov v Prahe a ich priateľov na pietne zhromaždenie pri príležitosti 165. výročia úmrtia Jána Kollára, významnej osobnosti slovenského obrodzovacieho procesu, česko-slovenskej a slovanskej vzájomnosti, básnika, pedagóga, politika a vzdelanca. Podujatie sa uskutoční v pondelok 23. januára 2017 o 15.00 h pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe.

Pietnej spomienke budú predchádzať Služby Božie v kostole sv. Michala, v Jirchářích 14, Praha 1, v nedeľu 22. januára od 9.30 h. Kázňou Slova Božieho poslúži sestra Mgr. Andrea Cabadová, zborová farárka CZ ECAV Mošovce. (Ďalšie informácie v pozvánke vo fotogalérii.)