Slováci v Prahe vzdali plavbou loďou po Vltave hold 70. výročiu SNP

Vo štvrtok 4. septembra 2014 z prístaviska Na Františku pod Anežským kláštorom v Prahe sa o 18.00 h vydali na tradičnú spoločensko-pripomienkovú plavbu loďou po Vltave účastníci podujatia PARNÍK 2014. Plavbu zorganizovali pre Slovákov žijúcich v Českej republike a pozvaných hostí Slovensko-Česká spoločnosť v Prahe, Česko-Slovenská spoločnosť v Bratislave a ďalšie slovenské kultúrne spolky a organizácie pôsobiace v Českej republike. Plavba sa uskutočnila kontinuálne už po deviatykrát , pričom v tomto roku bola motivovaná pripomienkou jubilejného 70. výročia Slovenského národného povstania, 69. výročia od ukončenia 2. svetovej vojny, ako aj obsahovo-myšlienkovým súzvukom Česko-Slovenských a Slovenských krajanských dní v ČR a česko-slovenskej vzájomnosti. Medzi účastníkmi plavby a hosťami podujatia bol aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Záštitu nad slávnostnou plavbou PARNÍK 2014 prevzali v tomto roku premiéri oboch vlád –   predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a predseda vlády SR Robert Fico.

Akcia, ktorá sa koná každoročne aj vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je spojená so slávnostným stretnutím priamych účastníkov a vojnových veteránov Slovenského národného povstania a 2. svetovej vojny a s bohatým kultúrno-spoločenským programom. Slovensko-Česká spoločnosť organizuje túto akciu najmä v spolupráci s Česko-Slovenskou spoločnosťou, pričom podujatie sa už tradične pripravuje niekoľko rokov aj v spolupráci s Historickou skupinou priamych účastníkov SNP a s Českým svazom bojovníků za svobodu na pripomienku významnej udalosti nielen novodobých slovenských dejín, ale aj v rámci spoločných dejín a nadštandardných česko-slovenských vzťahov.

Aj v tomto roku sa na akcii opäť podieľala Československá obec legionářská, Slovenský zväz protifašistického odboja a Slovenský inštitút v Prahe, ako aj niektoré slovenské, české a inonárodné spolky a organizácie v Českej republike. Spomienkové kultúrno-spoločenské podujatie patrí rozsahom k najvýznamnejším udalostiam v živote slovenskej komunity a slovenských aktivít v Českej republike. Plavba po Vltave PARNÍK 2014 sa v tomto roku zaradila vôbec k najväčším aktivitám slovenských krajanov a slovenskej menšiny v Prahe a v Českej republike.