Slováci v Rumunsku: Blízko k zemi i nebu

Občianske združenie ZHODA a Erika Fajnorová, slovenská učiteľka, pôsobiaca v prostredí slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku, pozývajú na vernisáž putovnej výstavy fotografií s názvom Blízko k zemi i nebu. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 1. júla 2013 o 18.00 h v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave, Michalská 26.

Ešte pred samotnou vernisážou výstavy fotografií sa rovnako v pondelok 1. júla 2013 o 17.00 h uskutoční v priestoroch čitárne U červeného raka prezentácia básní Mila Rúfusa – prebásnených rozprávok Pavla Dobšinského, vydaných na CD-nosiči. Z tvorby nášho najčítanejšieho a všeobecne najobľúbenejšieho básnika budú recitovať Lucia Vráblicová a Štefan Bučko.

Výstava fotografií Eriky Fajnorovej prezentuje prostredie a ľudí v kopcovitej oblasti Rumunska – Bihore, kde v roztrúsených obciach v malebnom, až romanticky pôsobiacom prírodnom prostredí, žije mimoriadne aktívna slovenská menšina. Učiteľka, pôsobiaca na základnej škole v dedinke Gemelčička, odhaľuje na tvári miesta súzvuk prírody a človeka najmä v kontexte emócií a poryvov duše najmladšej generácie – detí a žiakov, s ktorými je v dennodennej komunikácii. Napokon, práve deti, ktorým v škole i mimo nej venuje Erika Fajnorová prakticky všetok svoj čas, sú fundamentom pokračovania a stále nástojčivejšej revitalizácie slovenskosti v priestore, kde sa stále príjemne ozýva ľúbezná reč našich krajanov – slovenčina.

Výstava fotografií Eriky Fajnorovej s názvom Blízko k zemi i nebu potrvá v Letnej čitárni U červeného raka do 11. júla 2013. Srdečne vás v mene autorky na ňu pozývame!

POZVÁNKA FOTOVÝSTAVA

PREZENTÁCIA CD