Slováci v Rumunsku pozývajú na prehliadku Cez Nadlak je…

Prehliadka sólistov ľudovej piesne na Dolnej zemi sa tradične uskutočňuje v Nadlaku, v historicky a aj v kontexte súčasných rozmanitých prejavov slovenskej národnostnej menšiny priam emblematickom centre  Slovákov v Rumunsku. V dňoch 27.-30. septembra 2018 sa kultúrno-spoločenský a duchovný fundament tunajších dolnozemcov ocitne v ozvenách piesne, hudby a najmä slovenčiny v tvorivých odkazoch hrdej dedovizne už po jubilejný dvadsiaty raz.  Počas predĺženého víkendu znovu ožije ľudová pieseň všetkých dolnozemských Slovákov, keďže na festivale Cez Nadlak je…  súťažia tradične slovenskí interpreti – sólisti nielen z Rumunska, ale aj Maďarska, Srbska či Chorvátska.

Slováci v Rumunsku prehliadku Cez Nadlak je… označujú za svoj najznámejší festival. Avšak už roky je dobre známy aj za hranicami Rumunska. Založený bol v roku 1999, odkedy sa každoročne uskutočňuje v jesenných mesiacoch. Jeho názov je zároveň aj názvom obľúbenej ľudovej piesne, ktorej nápev si predkovia Nadlačanov priniesli zo Slovenska. Následne si pieseň trochu prispôsobili,  na melódiu si zložili domácky text. Milovníci ľudovej hudby si každoročne na prehliadke môžu vypočuť mnohé slovenské ľudové piesne a kochať sa v kráse ľudového kroja, a to z oblastí, odkiaľ interpreti pochádzajú.

Organizátor podujatia – Aradská oblast’ Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku – vyhlásil XX. ročník súťaže už tradične pre tri vekové kategórie: pre interpretov od 6 do 12 rokov, 13 – 18 rokov, viac ako 18 rokov.  Každý sólista zaspieva jednu rýchlu a jednu pomalú slovenskú ľudovú pieseň, s ktorou by mal byť zosúladený i autentický ľudový kroj.

Prihlášky do obľúbenej súťaže treba zaslať najneskôr  do 25. augusta 2018.

POZVANIE

PRIHLÁŠKA