Slováci v Rumunsku v okamihoch fotografickej večnosti

Fotografia bola, je i zostane, pokým bude sprevádzať kroky generácií na tomto svete, večne. V rôznych podobách, technologických i technických metamorfózach, formách svojej prezentácie. Najmä ale v rozmanitosti tém, žánrového obsahu, jedinečného prístupu autora ku všetkému tomu, čo vôkol seba vníma, zmyslami preciťuje a v hodnotovom a hodnotiacom aspekte sníma, ukladá a následne s vášňou, ktorá fotografii ako dokumentárnemu či umeleckému artefaktu prináleží, aj šíri.

Ak tieto a im podobné atribúty či sekvencie navodzujú potrebu fotografie ako dokumentu nespočetných príbehov, svedkami ktorých sa v toku času stávame akoby zároveň aj ich súčasťou, potom prijmite pozvanie na vernisáž putovnej výstavy fotografií Eriky Fajnorovej o Slovákoch v Rumunsku s názvom Zďaleka domov – Blízko k zemi i nebu, ktorá sa uskutoční 29. októbra 2012 o 18.00 h v STM – Múzeu dopravy v Bratislave na Šancovej ulici 1/a.

Autorka fotografií Erika Fajnorová, učiteľka Základnej školy v Gemelčičke, prezentuje na viac ako dvadsiatke fotografií život Slovákov v Rumunsku, oscilujúci v nepredpojatosti a aj neohraničenosti splynutia s prírodou, zemou i nebom, rehoľou reality každučkého dňa i nedefinovateľnou poetickosťou genia loci, sprevádzajúceho život našich krajanov v tomto, pre mnohých nepoznanom, avšak čarovnom kúte Európy. Aj preto stojí za to výstavu o Slovákoch v Rumunsku, ktorá sa koná pod záštitou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, navštíviť, a tak sa aj bližšie oboznámiť s tamojším životom slovenskej komunity a symbolicky, na diaľku, sa jej aspoň pohľadom i dotknúť…

Pozvánka na vernisáž:

ok pozv. okt. 2012