Slováci v Srbsku a na Dolnej zemi oslavujú storočnicu Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, najstaršej vzdelávacej inštitúcie krajanov vo svete

V nasledujúcich dňoch v týždni od  pondelka 30. septembra 2019 slovenská verejnosť v Srbsku spolu s príslušníkmi ostatných národov a so Slovákmi na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Chorvátsku, bude oslavovať. Pred nami je veľkolepé jubileum štepnice nášho školstva, niekdajšieho slovenského reálneho gymnázia a v súčasnosti inštitúcie pôsobiacej pod menom Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Týmito slovami uvádza na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU – www.hl.rs redaktor Jaroslav Čiep dni jedinečnej pripomienky storočnice najstaršej slovenskej vzdelávacej inštitúcie našich krajanov vo svete. Na podujatiach spojených s oslavami v Báčskom Petrovci sa zúčastňuje aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ústredné oslavy storočnice pôsobenia petrovského gymnázia sa začnú v pondelok 30. septembra predpoludním v slávnostnej sieni vedeckým sympóziom, na ktorom si odborníci posvietia na celé storočie činnosti školy a domáci a zahraniční vedeckí pracovníci zhodnotia význam gymnázia v zachovávaní slovenskej identity v tejto časti Európy. Večer na rovnakom mieste bude premiéra divadelného predstavenia Boj podľa predlohy VHV a v réžii Michala Babiaka, ako dar Spišského divadla.

Oslavy budú pokračovať v utorok 1. októbra od 16. h premiérou šiestej v poradí tohto druhu Pamätnice 2015 – 2019 a príležitostnej poštovej známky. Potom bude nasledovať otvorenie novej Historickej izby Gymnázia Jána Kollára a odhalenie sochy Jána Kollára na gymnaziálnom nádvorí.  V rámci týchto podujatí návštevníci a hostia si budú môcť obzrieť aj vynovenú Pamätnú izbu XIV. Vojvodinskej údernej slovenskej brigády, Galériu Karola Miloslava Lehotského, doplnenú novými dielami, a „učesanú“ ornitologickú výstavu. Ku všetkým lokalitám gymnázium prichystalo nové obsiahle katalógy.

Večer na záver osláv v sieni SVD odznie slávnostná akadémia k jubileu Tak plynie čas… Pod dramaturgiu programu sa podpisuje Vladislava Feketeová a scenár vypracovala Annamária Boldocká-Grbićová, odchovankyne petrovského gymnázia.

Veľké maličkosti k oslave jubilea

Niektoré podujatia v rámci harmonogramu osláv sú už uskutočnili, a ako uvádza J. Čiep, čitatelia Hlasu ľudu si o nich mohli prečítať na stránkach týždenníka. Okrem toho gymnaziálne oslavy nie sú len oficiálne programy. Tvorí ich aj rad iných maličkostí. Napr. pri plánovaní osadenia sochy Jána Kollára aj nádvorie pred starou budovou školy prešlo celkovou agrikultúrnou prestavbou. Odniesli si to aj niektoré stromy a dlhoročný krušpánový „špalier“ vymenili za nový kríkový rad.

V predvečer osláv storočnice gymnázia profesorka výtvarnej kultúry Daniela Triašková iniciovala nevšedné výtvarnícke gesto. Učebňu výtvarnej a hudobnej kultúry aktuálne zdobí murál. Ako to uviedli: na počesť dejín a budúcnosti, čo bolo ich základnou pohnútkou k tvorbe. Vytvorili ho žiaci 1. a 2. ročníka.  Od polovice septembra učebňu slovenčiny napr. zdobí nová výstava, ktorú pripravili žiaci druhého ročníka. Koncipovaná je ako koláž z minulosti, z rozličných situácií bývalých žiakov tohto gymnázia. Na starosti ju mali sládkovičiari za pomoci profesorky Marty Pavčokovej.

Ako na portáli kulpin.net uvádza jeho zriaďovateľka a publicistka Katarína Pucovská, k stému výročiu gymnázia predvčerom bola spustená aj nová webová stránka www.jankollar.org. Zo slov K. Pucovskej vyplýva, že na webovej stránke si možno nájsť aj program gymnaziálnych osláv a dočítať sa napríklad toto: "Vyvrcholením vysokého národného povedomia a vyspelosti Slovákov žijúcich v južnej časti Rakúsko-Uhorska začiatkom 20. storočia bolo založenie slovenského gymnázia v Petrovci. Rok 1919 je pre vojvodinských Slovákov bezpochyby jeden z najvýznamnejších, je prelomovým a výnimočným aj preto, že bolo založené gymnázium, ktoré sa stalo Mekkou vzdelávania a kultúrno-spoločenských dianí a svoje posolstvo šíri už celé storočie."

ZDROJ: hl.rs, kulpin.net

 

ČÍTAJTE K 100. VÝROČIU VZNIKU

GYMNÁZIA V BÁČSKOM PETROVCI

http://www.jankollar.org/storocnica/235-k-stemu-vyrociu