Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

Vo štvrtok  19.4.2012  sa o  18. 00 h v Moyzesovej sieni, Vajanského nábrežie 12 v Bratislave uskutoční  prezentácia jedinečnej knihy „Slováci v Srbsku z aspektu kultúry“. 

Publikácia je jedným z najvýznamnejších vydavateľských počinov v slovenskom zahraničí v posledných rokoch. Ponúka pohľad do života, kultúry a osobitostí tridsiatych štyroch lokalít v dnešnom Srbsku, v ktorých si Slováci zachovávajú  a rozvíjajú kultúrne tradície. Zároveň je aj turistickým sprievodcom pre každého záujemcu, ktorý sa rozhodne toto prostredie navštíviť.

Prezentácia je prvým verejným predstavením publikácie na Slovensku.