Slováci v Toronte: Úspešný portrét Yuri Dojča

V nedeľu 5. mája 2013 sa uskutočnila v Toronte ďalšia premiéra z cyklu „Portréty úspešných Slovákov vo svete“, ktorá bola venovaná životu a dielu svetoznámeho kanadského fotografa pochádzajúceho z Humenného – Yuri Dojča.

Divadlo The Papermill Theatre privitalo viac ako sto nadšencov, ktori si odnášali veľký umelecký zážitok. Predstavenie sa skladalo z dvoch častí: dokumentárneho filmu „Svety svetového fotografa“ a poeticko-hudobného pásma spojeného s premietaním fotografií z tvorby umelca. Tematické celky tvorili: Človek, Knihy rozprávajú, Tí čo prežili, Zub času, Rwanda, Pohľad na mesto, Jej obraz, Eros v prírode, Americký sen a Slovensko.

Dokumentárny film pripravili: námet a scenár Valéria Tóth a Sylvia Galvanej, kamera a strih Dušan Encinger, réžia a komentár Dušan Tóth. Druhú časť pripravili: scenár a réžia Valéria Tóth, sprievodné slovo Sonja Veg, hudba Bea Labiková, zvuk Ivan Veg, svetlá Jozef a  Peter Šimčisko, technická spolupráca Ivan Veg. Recitovali: Zuzana Znášiková, Ivan Rázl a Dušan Tóth.

Majster Yuri Dojč osobne predstavil rôzne tematické obdobia svojho tvorivého života. Jeho Excelencia Milan Kollár, veľvyslanec SR v Kanade,  v  mene Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ottawe nás  pozval na vernisáž výstavy fotografií Yuriho Dojča „Yuri Dojc´s  Love Song to Slovakia“.

V bulletine sme uviedli nasledovný text, ktorý charakterizuje Yuri Dojča: „V dokumente „Yuri Dojč – portrét“ Vám s radosťou predstavujeme veľkého kanadského fotografa, ktorý pochádza zo Slovenska. Svojím citlivým objektívom nielenže zachytáva vzácne momenty života ľudí, ale svojím srdcom nám umožňuje do života týchto ľudí priamo vstúpiť. Jeho fotografie majú vzácnu výpovednú hodnotu. Svedectvá o histórii utrpenia, objavovania krásy života, ľudského bytia a prírody zdobia jeho bohaté portfólio. Hrdinovia prichádzaju pred jeho objektív tak prirodzene ako sa prirodzene odvíja jeho život, ktorý ho láka objavovať nové krásy. Domovom sa mu stávajú miesta, v ktorých naplno žije a tvorí. Rád sa vracia na Slovensko a teší sa z každého jeho úspechu.“

DUŠAN TÓTH, Toronto

Foto: Yuri Dojč, Tanya Workman