Slováci v zahraničí 30: zborník pre krajanov aj ako výzva

Keď vyjde knihe, je sviatok. A ak je to kniha pútavá, aj sviatok nadobúda väčší význam, hodnotu, sviatosť ducha, povzbudenie mysle. Slováci v zahraničí za takú považujú každoročný zborník. Ročenku, ktorú vydáva Krajanské múzeum Matice slovenskej. Tá, ktorá sa im dostáva do rúk teraz, a ktorú si môžu aj objednať, má o to väčší význam a posolstvo pre Slovákov žijúcich v zahraničí, že je jubilejná. Kým v roku 1971 pod zostavovateľkou taktovkou Jána Siráckeho vyšiel prvý „zborníkový príbeh“ Slováci vo svete, teraz je v ponuke už ročenka s cenným označením 30.

Krajanské múzeum Matice slovenskej v Martine dáva do pozornosti všetkým krajanom, že ročenku Slováci v zahraniční č. 30 si môžu zakúpiť na internetovej adrese http://vydavatel.sk/kniha/slovaci-v-zahranici-30. Zborník ponúka vedecké štúdie a materiály zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraniční, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z Krajanského múzea Matice slovenskej.

Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny Slovákov v zahraniční, ich literatúra a jazyk, osobnosti, zvyky i tradície. V ročenke nájdete aj príspevky od autorov, ktorí patria k Slovákom žijúcim v zahraničí, vďaka čomu ročenka Matice slovenskej získava špecifické postavenie medzi vedeckými zborníkmi.

Krajanské múzeum Matice slovenskej (KM MS) v Martine zároveň informuje o možnosti prispievania do ďalšej ročenky s poradovým číslom 31. Zuzana Pavelcová z KM MS sa obracia týmto na krajanov a krajanské organizácie: „Ak sa rozhodnete do budúcoročného vydania prispieť, príspevky do SVZ č. 31 môžete počas celého roka (až do 1. októbra 2014) posielať na mailovú adresu domhronskeho@matica.sk . I naďalej môžete zasielať príspevky do kategórií Štúdie, Materiály, Správy a recenzie a Výročia a jubileá. Príspevky prosím zasielajte v elektronickej podobe s maximálnym rozsahom 25 normostrán. V prípade vlastného uváženia môžete k príspevkom zasielať aj obrazový materiál (grafy, tabuľky, fotografie, maximálne však 1-2 fotografie k jednému príspevku, spolu s ich popisom a uvedením autora/ zdroja. Prosíme vás o dodržiavanie pokynov pre autorov príspevkov, ktoré nájdete v aktuálnom zborníku v kapitole: Pokyny pre autorov, alebo na stránke www.matica.sk – Vedecké pracoviská – Krajanské múzeum – Oznamy KM MS.

Ročenku si do svojich fondov môžete zakúpiť prostredníctvom online objednávky, na http://vydavatel.sk/kniha/slovaci-v-zahranici-30. Zároveň vám ponúkame možnosť vydať niektorú zo štúdií i vo vašich periodikách. I v tomto prípade kontaktujte domhronskeho@matica.sk.“

 

So srdečným krajanským pozdravom

                                        

                                                                            PhDr. Zuzana Pavelcová

                                                                                       KM MS

 

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI:

VIAC O AKTUÁLNEJ ROČENKE SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ 30

ČÍTAJTE V RECENZII V BLOGU ĽUDA POMICHALA NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/46/slovaci-v-zahranici-30-jubileum-hodne-posolstva-zbornika