Slováci v Zakarpatsku na tradičnom XXI. Slovenskom Betleheme v Užhorode

V sobotu 15. decembra 2018 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXI. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2018. Jeho organizátorom, ako aj v predchádzajúcich rokoch, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine. Na prehliadke sa zúčastnilo 10 súborov z rôznych slovenských lokalít Zakarpatska: Seredné, Antalovce, Storožnica Užhorodského okresu, Koľčino (Fridešovo) Mukačevského okresu, Turie Remety okr. Perečín, mesta Užhorod a Veľký Berezný. Nechýbali ani hostia zo Slovenska – Súbor Harčare z Pozdišoviec. Celkovo v súťažnej prehliadke účinkovalo až 120 účastníkov.

V predvianočnej atmosfére sledovali podnetné a choreograficky zaujímavé vystúpenia súborov aj početní hostia – podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, zástupkyňa vedúceho Odboru národnosti a náboženstiev  Oblastnej štátnej administratívy Svitlana Jevič, predseda Matice slovenskej Marián Gešper, riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce Karina Obšatníková.  V úvode podujatia už tradične zaznela pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi v podaní súboru Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine). Všetkých prítomných následne v mene Odboru národnosti a náboženstiev  Oblastnej štátnej administratívy privítala Svitlana Jevič, postupne sa prihovorili aj podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka, predseda MS Marián Gešper a predseda MS v Ukrajine Jozef Hajniš.

Súťažilo sa v troch kategóriách: Betlehemské hry; koledy a vinše; scénky. Výkony hodnotila 5-členná porota, ktorej predsedal skúsený pracovník kultúry Leontij Lenart. Ocenení dostali pamätné listy a darčeky od Matice slovenskej v Ukrajine, Oblastnej štátnej administratívy a Matice slovenskej.

Na záver inšpiratívneho podujatia sa Jozef Hajniš úprimne poďakoval všetkým účastníkom, spoluorganizátorom a divákom, zaželal prijemné prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoj a mier. Poďakoval sa za pomoc a podporu Oblastnej štátnej admninistratíve a Matice slovenskej.  V poradí už XXI. Slovenský Betlehem mal dojímavý záver, keď všetci prítomní spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň – Tichá noc. Všetkých účastníkov potom ešte čakalo občerstvenie.

Oblastná súťažná prehliadka slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov poskytla zúčastneným nádherný zážitok, plný lásky, vyvolávajúci v duši pokoj a v srdci radosť. Skrášlila predvianočnú atmosféru a zviditeľnila slovenské kresťanské tradície, čo prispieva k ich zachovaniu pre ďalšie generácie. Bolo to povzbudenie pre všetkých účastníkov a návštevníkov tak potrebné v tomto zložitom období na Ukrajine.

Informácia: MS na Ukrajine