Slováci v Zakarpatsku odhalili M. R. Štefánikovi pamätnú tabuľu v obci Huta na Ukrajine

Vo štvrtok 27. júna 2019 odhalili Slováci žijúci v Zakarpatsku na Ukrajine pamätnú tabuľu venovanú jednej z najvýznamnejších osobností slovenských národných dejín – generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.  Pamätná tabuľa je umiestnená na budove miestneho kultúrneho strediska v obci Huta v okrese Užhorod.

Podujatie zorganizoval Užhorodský spolok Slovákov pod vedením  predsedu Ivana Latka, ktorý už  niekoľko rokov vyvíja snahu pripomenúť velikánov slovenských dejín našim krajanom žijúcim v obciach na Zakarpatsku tým, že so súhlasom miestnych samospráv umiestňuje v obciach obývaných Slovákmi pamätné tabule slovenských osobností. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnila konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Dvorecká, starostka obce Kamjanica Marija Koval-Mazjuta, predseda Užhorodského spolku Slovákov Ivan Latko, členovia Užhorodského spolku Slovákov a obyvatelia obce Huta. Podujatie obohatili vystúpením folkloristi z FS Hutjanočka. Na záver akcie bolo zorganizované pohostenie pre všetkých účastníkov.

Obec Huta sa nachádza na hranici so Slovenskou republikou. Má družobné kontakty s obcou Petrovce a v časoch 1. ČSR sa obyvatelia bežne navštevovali. V tých časoch mala obec 896 obyvateľov, z toho 672 osôb slovenskej národnosti. I dnes žije v obci slovenská menšina a blízke vzťahy so Slovenskom sa postupne obnovujú.