Slováci v Zakarpatsku odhalili tabuľu Ľudovítovi Štúrovi v Novom Klenovci

Užhorodský spolok Slovákov zorganizoval v utorok 2. októbra 2018 v obci Nový Klenovec odhalenie tabule –bareliéfu  veľkému slovenskému národovcovi Ľudovítovi Štúrovi. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili konzul SR v Užhorode Daniel Caban, starosta obce Koľčino Mykola Dub, predseda Fondu ViZA Volodymir Čubirko, Ivan Hudák-Slovák, občan Nového Klenovca, ako aj predstavitelia Slovákov v Zakarpatsku – Ivan Latko, predseda Užhorodského spolku Slovákov, Valerija Balanko, predsedníčka Spolku Slovákov Ľudovíta Štúra, rovnako aj členovia Užhorodského spolku Slovákov z obcí Fridešovo, Šelestovo, Koľčino a Nového Klenovca.

V obci Nový Klenovec v časoch 1. Československej republiky žilo 689 obyvateľov, z nich malo až 577 slovenskú národnosť. Po roku 1945 sa z väčšiny Slovákov stali optanti, presťahovali sa na rodnú zem – Slovensko, aby tam založili svoju obec Klenovec. Až v ostatných rokoch ožil záujem ich potomkov o Nový Klenovec na Ukrajine, a tak navštevujú rodiny, pričom aj ich prastarí a starí rodičia tu s nostalgiou spomínajú na roky prežité v Zakarpatsku.

Projekt osadenia a odhalenia tabule Ľudovítovi Štúrovi, kodifikátorovi spisovnej slovenčiny, štátnikovi, politikovi, spisovateľovi, novinárovi a jednému z najvýznamnejších Slovákov v histórii slovenského národa, sa podaril aj vďaka miestnym úradom obce Nový Klenovec, ktorá vydala Užhorodskému spolku Slovákov povolenie a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý v rámci svojej dotačnej politiky podporil projekt finančne.

Na odhalení pamätnej tabule Ľ. Štúrovi sa zúčastnili okrem Slovákov z Nového Klenovca (v súčasnosti tu žije 22 rodín so slovenskými koreňmi) aj žiaci miestnej školy, ktorí v programe vystúpili so slovenskými aj ukrajinskými piesňami a skrze folklór prezentovali aj piesne, ktoré v tomto kraji spievali v slovenčine ich predkovia. Prítomní hostia aj organizátori napriek nežičlivosti počasia prežili príjemné okamihy v národnom duchu, ktoré propagovala informačným zostrihom aj miestna televízia vysielajúca cez satelit.

V oživení záujmu o slovenskú minulosť a v približovaní slovenských osobností mieni Užhorodský spolok Slovákov pokračovať aktivitami aj v roku 2019. V obci Storožnica (bývalá Jovra) a v obci Huta (Kamjanecká Huta) plánujú odhaliť pamätnú tabuľu M. R. Štefánikovi.

 

IVAN LATKO, predseda Užhorodského spolku Slovákov