Slováci v Zakarpatsku poctili bustou Milana Rastislava Štefánika

Slováci v Zakarpatsku prežili krásne chvíle piety, pripomienky a hrdosti. Naši krajania žijúci v západnej časti Ukrajiny v prítomnosti oficiálnych predstaviteľov diplomacie Slovenskej republiky a štátnych, samosprávnych, obecných a kultúrnych inštitúcií Ukrajiny vo štvrtok 10. novembra 2016 v popoludňajších hodinách v Užhorode slávnostne odhalili bustu generála Milana Rastislava Štefánika.  Súčasťou aktu, na ktorom sa zúčastnilo kolo 250 hostí a predstaviteľov slovenskej menšiny na Ukrajine, bol aj kultúrny program, v ktorom vystúpil Folklórny súbor Šumiačan a Zakarpatský národný chór.

Podľa informácie Janky Burianovej, generálnej konzulky SR v Ukrajine, ukrajinskú stranu na odhalení reprezentoval predseda Zakarpatskej oblastnej administratívy H. Moskaľ, podpredseda administratívy A. Petik, primátor mesta Užhorod B. Andriiv a viacerí predstavitelia administratívy, krajskí poslanci, predstavitelia miestnej samosprávy (primátori obcí Perečín, Čop, Veľký Berezný, Svaljava), ako aj zástupcovia občianskych organizácií, kultúrnej sféry, školstva a médií.  Najvyššími predstaviteľmi zo strany Slovenskej republiky boli na slávnostnom akte veľvyslanec Emil Kuchár, pracovník odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Janka Burianová, generálna konzulka v SR v Užhorode, ktorá slávnostné odhalenie aj organizovala, honorárny konzul SR vo Veľkom Bereznom O. Adamčuk, predstaviteľky sekcie finančných mechanizmov Úradu vlády SR, prednostovia susediacich slovenských okresov – Sobrance, Michalovce, Trebišov, primátori miest a starostovia obcí. Na podujatí boli prítomní aj predstavitelia občianskych združení, podnikatelia, predstavitelia kultúry a najmä príslušníci slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Zakarpatskej oblasti. Na akte sa zúčastnili všetci predsedovia slovenských kultúrnych menšinových spolkov v oblasti. Prítomný bol aj generálny konzul Českej republiky vo Ľvove a honorárny konzul ČR v Užhorode.

Osobnosť Milana Rastislava Štefánika predstavila počas slávnostného aktu predsedníčka Spolku Slovákov Ľudovíta Štúra Valerija Balanko. Vo svojom vystúpení priblížila život a dielo Milana Rastislava Štefánika. V príhovore akcentovala najmä vzťah vtedajších Zakarpatcov k Štefánikovi, ktorí mu vďaku a úctu prejavili zaslaním finančnej podpory na stavbu mohyly na Bradle.  H. Moskaľ akcentoval prítomnosť busty veľkého Slováka ako podporu slovenskej menšiny v multikultúrnom prostredí Zakarpatskej oblasti a zdôraznil blízkosť a historickú väzbu Slovenska a Ukrajiny. Primátor mesta Užhorod B. Andriiv poďakoval za iniciatívu, vďaka ktorej sa adaptuje časť parku venovaná predstaviteľovi Slovákov, pričom busta s parkom tvoria dôležitý prvok pri vstupe do administratívnej časti oblastného centra. Prisľúbil zároveň aktívny prístup a tým aj vklad mesta do dotvorenia prostredia okolo busty i parku M. R. Štefánika.

Veľvyslanec Emil Kuchár, pracovník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  vyzdvihol vo svojom prívete osobnosť M. R. Štefánika v novodobých dejinách SR, zdôraznil význam pamätníka pre podporu národného povedomia slovenskej menšiny a poďakoval Užhorodu a krásnemu Zakarpatiu za Štefánika i spoluprácu so Slovenskom.  Generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová poďakovala vo svojej reči všetkým subjektom, ktorí v priebehu trojročného procesu hľadania optimálnych riešení k nemu prispeli. Zvlášť poďakovala primátorovi a mestu, umelcovi a realizátorovi projektu „Družba Slovensko -Ukrajina." Prítomní hostia položili k pamätníku veľké množstvo kvetov.

Busta Milanovi Rastislavovi Štefánikovi stojí na 2 metre vysokom leštenom kamennom piedestáli, samotná busta je vysoká 103 cm a pohrudie je štylizované na časti krídla lietadla, Štefánik je obrátený smerom na Slovensko. Pôsobí hrdo a je viditeľný.  Štefánik je málo známa osobnosť v Zakarpatskom prostredí, ktoré nenavštívil. Generálny konzulát SR v Užhorode spoločne s historikmi a umelcom pripravuje vydanie bulletinu venovaného osobnosti M. R. Štefánika a slávnostnému odhaleniu. Vydanie bulletinu bude finančne hradené projektom schváleným Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Cestou na čašu vína, podávanú pri príležitosti odhalenia v rámci podujatí k predsedníctvu SK v rade EÚ, položili prítomní najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, Ukrajiny a Českej republiky kvety aj k pamätníku T. G. Masaryka.

Busta M. R. Štefánika je prvým pamätníkom veľkému Slovákovi v Užhorode, v ktorom sú inštalované busty viacerých predstaviteľov susedných krajín (Maďarska, Česka, Rumunska a Ruska). Odhalenie busty pritiahlo veľký záujem, mnohí oceňujú strategickú polohu umiestnenia i umelecké stvárnenie. V politicky náročnom období na Ukrajine sa odhalenie stretlo s ústretovým vnímaním a podporou. Pozitívne sú aj mediálne odozvy odhalenia busty M. R. Štefánika.