Slováci vo Švajčiarsku chystajú oslavy 45. výročia FS Kolečko

Už tradične nám aj v kontexte nového vydania časopisu Slovenské zvesti dali o sebe vedieť Slováci vo Švajčiarsku. Naši krajania zo Združenia Slovákov vo Švajčiarsku informujú o podujatiach, ktoré ich očakávajú v nasledujúcich mesiacoch, zároveň prináša časopis na ôsmich stranách aj to najpodstatnejšie – vrátane názorov, námetov a podnetov,  čím žije slovenská komunita v tejto krajine.

Okrem iných podujatí Slovenské zvesti informujú slovo m i fotografiami o recepcii ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky, ktorú usporiadala Jeho Excelencia Ján Foltín, veľvyslanec SR vo Švajčiarsku, v reprezentačných priestoroch Villy Mettlen v Muri pri Berne. Na recepcii sa okrem zahraničných hostí zúčastnili aj viacerí naši krajania.

Už 21. augusta sa pre našich školákov a škôlkarov začal nový, už druhý školský rok v Slovenskej škole a škôlke v Zürichu. Pri príležitosti Roka viery 2013 na Slovensku pozvalo Združenie Slovákov vo Švajčiarsku svojich krajanov na jednohodinovú prehliadku katedrály Panny Márie a sv. Marka na ostrove Reichenau ležiacom na Bodamskom jazere.

Aj o týchto a ďalších udalostiach informujú Slovenské zvesti vo svojom treťom tohtoročnom čísle, ktoré avizuje aj jednu z kľúčových aktivít Slovákov vo Švajčiarsku: sú nimi oslavy 45. výročia založenia Folklórneho súboru Kolečko z Zürichu. Uskutočnia sa v rámci jubilejného vystúpenia FS Kolečko 17. novembra 2013 v Zürichu.

POZVÁNKA NA VYSTÚPENIE FS KOLEČKO

Podrobnejšie o aktivitách Slovákov vo Švajčiarsku čítajte v časopise

SLOVENSKÉ ZVESTI 3