Slováci vo svete: „Kračún“ v maďarskom Sarvaši

Zvyky, ktoré sa spájajú so Štedrým  dňom  sú odlišné po celom svete, ba aj v rámci jednej krajiny. V maďarskom  mestečku  Samuela Tešedíka – Sarvaši sa pred takmer 300 rokmi usadili Slováci, ktorí prišli  z viacerých regiónov  Slovenska a do dnešného dňa  tu spolunažívajú v pokoji evanjelici i katolíci.

Tibor Mótyán je aktívnym členom slovenskej evanjelickej cirkevnej obce a nám prezradí,  čo v Sarvaši tvorilo slávnostné sviatočné  menu na Štedrý deň, teda na Kračún. Pred reportážny mikrofónom si ho pozvala Ildikó Makaiová, spolupracovníčka Rádia Slovakia International RTVS v Maďarsku.

Stiahnuť audio súbor