Slováci vo svete na RSI: Povodne v Srbsku

Srbsko  prežíva  najhoršie povodne  za ostatných 120 rokov. Vojsko v krajine evakuovalo už asi 21-tisíc ľudí pri rieke Sáva a na niektorých miestach pri rieke Dunaj. Tamojší Slováci pomáhajú tým, ktorých voda pripravila o ich domovy,  snažia sa  pomôcť a zabezpečiť im všetky nevyhnutné podmienky pre život v ich dočasnom príbytku.

Dočasný domov  im poskytujú  v  slovenských školách v Starej Pazove a v Slovenskom dome v Dobanovciach.  Ako vyzerá situácia priamo v postihnutých oblastiach,  kde žije početná slovenská menšina,  povedali Ingrid Slaninkovej, redaktorke Radia Slovakia International RTVS, predsedníčka Matice Slovenskej v Srbsku Katarína Melegová Melichová a  Žeľko Čapeľa, predseda Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Šafárik v Dobanovciach.

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“,  ktorý pripravuje   Radio  Slovakia  International. Napíšte nám  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.  Informácie  o vašich  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk

 

ČÍTAJTE AJ VÝZVU A ČLÁNOK NA WEBE ÚSŽZ:

Povodňami sužované Srbsko volá o pomoc: sme s vami, Slováci v Dobanovciach!

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3151/povodnami-suzovane-srbsko-vola-o-pomoc-sme-s-vami-slovaci-v-dobanovciach