Slováci vo svete na RSI: Slováci v Slovenskom Komlóši

Slováci v Slovenskom Komĺóši v Maďarsku  si dodnes uchovávajú slovenské povedomie – a to nielen vďaka slovenskej základnej škole, televízii, divadlu, ale aj vďaka citarovej skupine a tanečnému súboru  „Komlóšan“,  v ktorom sa  vystriedalo niekoľko generácii tanečníkov.

Slovenskosť sa v južnej časti Maďarska tu udržiava aj napriek  asimilácii, ktorá je práve v krajine našich susedov vari najzreteľnejšia z tých štátov, v ktorých Slováci tvoria národnostné menšiny. Presvedčila sa o tom, rovnako však aj o pozitívach a dobrých správach, sprevádzajúcich slovenský život v Slovenskom Komlóši, redaktorka Rádia Slovakia International RTVS Ingrid Slaninková.

 

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“, ktorý pripravuje  Radio  Slovakia  International. Napíšte nám.  Informácie  o vašich  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk .