Slováci vo svete na RSI: Slovenská škôlka a škola v Londýne

Podľa dostupných oficiálnych štatistík žije a pracuje v súčasnosti vo Veľkej Británii približne 90 000 Slovákov. Sú to prevažne mladí ľudia, ktorí odišli do Anglicka študovať, alebo pracovať. Napriek tomu, že sa mnohí z týchto novodobých imigrantov časom do domoviny plánujú vrátiť, mnohí z nich sa napokon vo Veľkej Británii usadia na trvalo. Viac o nich od spolupracovníčky Radia Slovakia International RTVS Zuzany Botíkovej v cykle Slováci vo svete.

Zamestnajú sa, získajú občianstvo, založia si rodiny, a po takýchto významných životných krokoch sa už ich návrat na Slovensko nezdá byť veľmi reálny. Najmä ak vzniknú zmiešané manželstvá, kde jeden z dvojice pochádza zo Slovenska, kým druhý z Veľkej Británie, alebo inej krajiny. V každom prípade sa stále cítia byť Slovákmi, snažia sa uchovať svoju identitu, kultúru a čo viac, preniesť ju aj na svoje deti… A tak napríklad tí, ktorí žijú v Londýne, vodia každú sobotu svoje deti do víkendovej slovenskej škôlky a školy. Nielenže si tam nájdu slovenských kamarátov, ale hravým spôsobom si uchovávajú slovenčinu.

Stiahnuť audio súbor