Slováci vo svete na RSI: Slovenské veršovačky a spievanky

V Maďarsku sa každoročne koná Celoštátna recitačná a spevácka súťaž s názvom Slovenské veršovačky a spievanky. Nedávno sa v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti uskutočnil už 18. ročník tohto podujatia, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 120 detí z celého Maďarska. Informuje o tom v reportáži v cykle Slováci vo svete Radio Slovakia International RTVS.

Ján Bencsik, spolupracovník RSI RTVS, oslovil v reportážnej pohľadnici z Budapešti najskôr organizátorku podujatia, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženku Egyedovú Baránekovú. S akou motiváciou pristupujú žiaci a učitelia zo škôl, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, k tomuto druhu tvorivej práce so slovenčinou?

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu Slováci vo svete,  ktorý pripravuje   Radio  Slovakia  International RTVS. Napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.  Informácie  o vašich  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk