Slováci vo svete v RSI: Detský domov v Serednom

V obci Seredné pri Užhorode sa nachádza Detský domov sv. Alžbety.  Históriu začal písať v roku 2007, kedy  svoj rodinný dom darovala deťom bez domova  Mária Bulecová, sestra karmelitánka a rodáčka z tejto obce. Stal sa tak útočiskom pre deti  z rodín, v ktorých boli rodičia pozbavení rodičovských práv.

O rok neskôr chovancov z domova  zverili do rúk rodičov-vychovávateľov: Elizavety a Jozefa Posipankových. Pri zriadení domova boli a jeho aktivity dodnes podporujú  nielen ukrajinská a slovenská  organizácia Úsmev ako dar, ale aj  Caritas z Česka  a Ukrajiny, ako aj rôzne cirkevné organizácie. O tom, čím všetkým žije Detský domov sv. Alžbety v obci Seredné, už viac v pravidelnom cykle Slováci vo svete Gabika Brovdi, spolupracovníčka Radia Slovakia International RTVS.

Stiahnuť audio súbor

 

Milí krajania, staňte sa spolutvorcami cyklu Slováci vo svete, ktorý pripravuje Radio Slovakia International RTVS. Napíšte nám – či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta. Informácie o vašich podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí, posielajte na ingrid.slaninkova@rozhlas.sk