Slováci vo svete v RSI: Hurbanovská fara v Starej Pazove

Stará Pazova je malebné mestečko nachádzajúce sa v severnej časti Srbska, neďaleko Belehradu. Žije tam približne 18-tisíc ľudí, z toho 6-tisíc sa hlási k slovenský koreňom. Prví Slováci sem prišli v roku 1770, začali zúrodňovať pôdu a poľnohospodárstvo ich živí dodnes.

Na miestnej evanjelickej fare kedysi pôsobil aj Jozef Miloslav Hurban. Tamojší Slováci, ale aj návštevníci mesta, chodia na faru nielen po duchovnú útechu, ale aj kvôli vzácnym knihám a historickým dokumentom, ktoré sa nachádzajú vo farskom archíve. Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS, si ich prezrela spoločne s farárom Igorom Feldim.

 

Stiahnuť audio súbor

 

Milí krajania, staňte sa spolutvorcami cyklu Slováci vo svete, ktorý pripravuje Radio Slovakia International RTVS. Napíšte nám. Informácie o vašich podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí, posielajte na ingrid.slaninkova@rozhlas.sk .