Slováci vo svete v RSI: Jozef Murgaš

V nedeľu 11. mája uplynie  85. rokov od  úmrtia katolíckeho kňaza Jozefa Murgaša. Hoci ho väčšina z nás vníma najmä ako vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej telegrafie, málo sa už vie o tom, že bol aj výborným maliarom a s vervou sa angažoval medzi Slovákmi v  USA. 

 

O týchto aktivitách výnimočného človeka, ktorý preslávil slovenských rodákov vo svete, hovorí Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS, s farárom Mariánom Červeným.

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“,  ktorý pripravuje   Radio  Slovakia  International. Napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.  Informácie  o vašich  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk