Slováci vo svete v RSI RTVS: Na skusy do Anglicka

Príbehy Slovákov žijúcich v zahraničí sú rôzne, každý z nich má svoju osobitú príchuť. Blažena a Ján boli mladí ľudia s vysokoškolským diplomom keď sa rozhodli skúsiť nový život vo Veľkej Británii. Prešli rôznymi profesiami, žili v rôznych mestách a hoci je dnes ich novým domovom mesto Bracknell, na Slovensko sa neustále vracajú.

O tom, ako sa zžili s novým prostredím v cudzine a čo pre nich znamenajú návraty na rodné Slovensko, prezradili Blaženka Podhoranská a Ján Podhoranský redaktorke Rádia Slovakia International RTVS Ingrid Slaninkovej v pravidelnom  cykle Slováci vo svete.

V anglickom meste Bracknell a jeho okolí sa Slováci stretávajú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, ale so svojim ratolesťami aj v slovenskom víkendovom vzdelávacom centre, kde vyučuje práve Blažena Podhoranská.

 

POČÚVAJTE RELÁCIU SLOVÁCI VO SVETE

V RÁDIU SLOVAKIA INTERNATIONAL RTVS:

https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/242279/na-skusy-do-anglicka