Slováci vo svete v RSI: Slovenská knižnica v Našiciach

Podľa  posledných oficiálnych štatistík sa v Chorvátsku hlási  k slovenskej národnosti  približne 4700 ľudí. Najviac ich žije v oblasti Slavónie – teda na severe krajiny. Nedávno Slovákov v Slavónii navštívila Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS.

 

K najznámejším slovenským obciam patrí Ilok, Jurievac, Josipovec, ale najmä Našice – centrum kultúrno-spoločenského života Slovákov v Chorvátsku.  V meste sídli niekoľko významných slovenských inštitúcii, medzi nimi aj Ústredná  knižnica  Slovákov, ktorá v minulom roku oslávila 15. narodeniny.

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“,  ktorý pripravuje   Radio  Slovakia  International. Napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.  Informácie  o vašich  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk