Slováci vo svete v RSI: V Storožnici v kostole

Nie všetci  Slováci v zahraničí mohli v minulosti navštevovať slovenské bohoslužby. Totalitný režim, ktorý šíril ateizmus, poznamenal po II. svetovej  vojne aj  veriacich na Zakarpatskej Ukrajine. S  jeho príchodom sa začali zatvárať aj slovenské kostoly. Hovorí o tom v reportážnej skratke a rozhovore v cykle Slováci vo svete Ingrid Slaninková, redaktorka Radia International Slovakia RTVS.

Až po rozpade Zväzu sovietskych socialistických republík a vzniku Ukrajiny boli zatvorené chrámy veriacim vrátené. Rímskokatolícky farár  Jozef Mrkvica,   inak rodák od Vrábľov, ktorý  pôsobí  v  slovenskej  obci  Storožnica  už  piaty rok,  toto obdobie  síce  nezažil, ale dôverne ho pozná z rozprávania svojich veriacich.

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“,  ktorý pripravuje   Radio  Slovakia  International. Napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.  Informácie  o vašich  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk