Slováci vo Viedni: 55 minút medzi životom a smrťou

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni aj v tomto roku v dramaturgii svojich programov pozýva do svojho sídla našich krajanov a ich priateľov na stretnutia so zaujímavými osobnosťami. Do sorty podobných spontánnych a podnetných večerov možno zaradiť aj aktuálnu prezentáciu knihy Jozefa Kollára s názvom 55 minút medzi životom a smrťou s podtitulom Odvážne úteky cez železnú oponu. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 25. februára 2016 o 19.00 h v sídle RSKS vo Viedni.

Dvojnásobný majster ČSSR v cyklistike a víťaz viacerých národných okruhov v zahraničí  Robert Hutyra sa v roku 1983 rozhodol s rodinou opustiť republiku. Na cestu za železnú oponu si vybral netradičný spôsob i prostriedok: Československo opustil na teplovzdušnom balóne! Autor v druhej časti knihy podáva svedectvo nielen o útekoch cez našu hranicu, ale aj o útekoch cez Berlínsky múr, ktorý bol desaťročia symbolom rozdelenia nemeckého národa.

 

Z recenzie o knihe:

Dvojnásobný majster ČSSR v cyklistike Robert Hutyra sa v roku 1983 rozhodol s rodinou opustiť republiku. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, no po odmietnutí spolupráce s Štb, pociťoval zo strany vládnucej triedy šikanu a navyše v socialistickom zriadení, kde všetko patrilo všetkým a nikto nebol za nič zodpovedný, nemohol rozvinúť svoj podnikateľský talent.
Na cestu za železnú oponu si vybral teplovzdušný balón. Veľké dobrodružstvo sa odohralo v noci zo 6. na 7. septembra. Keď ich zachytila pohraničná hliadka, boli už v bezpečnej výške a po 55 minútach zosadli v rakúskom vinohrade blízko dedinky Falkenstein.
Spôsobov ako uniknúť železnú oponu bolo viacero. Nie všetky mali šťastný koniec. Autor v druhej časti knihy podáva svedectvo nielen o útekoch cez našu hranicu, ale aj o útekoch cez Berlínsky múr, ktorý bol desaťročia symbolom rozdelenia nemeckého národa.

 

Začiatok: štvrtok 25. februára o 19.00 h v spolku RSKS

Vstupné: dobrovoľný príspevok

 

Viac informácií o RSKS: http://www.slovaci.at/

 

PROGRAM  RSKS MAREC 2016