Slováci vo Vojvodine pozývajú na 57. Slovenské národné slávnosti do Báčskeho Petrovca

Tradične sa úvod augusta – hoci tentoraz v netradičný druhý víkend – nesie v znamení veľkolepého sviatku vojvodinských Slovákov v Srbsku. Nebude tomu inak ani v dňoch 10.-12. augusta 2018, keď v jednom z kľúčových spolkových, politicko-organizátorských, spoločensko-kultúrnych a duchovných centier slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike vyvrcholí v poradí už 57. ročník Slovenských národných slávností.  

Podujatie patriace programom, účasťou návštevníkov i účinkujúcich, ako aj prítomnosťou z roka na roky zvyšujúceho sa počtu Slovákov – krajanov zo štátov Európy i zámoria (podľa odhadu sa v roku na "okrúhlej" 55-ke stretlo v Báčskom Petrovci vlani viac ako 15-tisíc Slovákov prakticky z celého sveta, dokonca až z Austrálie!) vrátane niekoľkých stoviek účinkujúcich a návštevníkov zo Slovenska, patrí v kontexte celého slovenského zahraničia k mimoriadnemu zážitkovej, ľudskej a eticko-kultúrnej národnej, ako miestni Slováci zvyknú vravieť –  sviatočnej manifestácii. Na tohtoročnej sa zúčastní aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prehliadka toho najlepšie, najpodnetnejšieho, najtvorivejšieho a, prirodzene, aj najslovenskejšieho, čím sa, žiaľ, v súčasnosti sa neustále stenčujúca kedysi 52-tisícová pospolitosť Slovákov v Srbsku pýši a hrdí, sa uskutoční na viacerých miestach Báčskeho Petrovca, ale aj v priľahlých obciach a mestách, ktoré už od 22. júla usporadúvajú tematicky rozmanité "predslávnosťové dni", ako sympatickému programovému predchýru tunajší Slováci vravia. Do itinerára podujatí zaradila Obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a ďalšie určujúce politické a kultúrno-spoločenské organizácie Slovákov v Srbsku, ovplyvňujúce a usmerňujúce národný život našej menšiny v mnohonárodnostnom Srbsku, množstvo podujatí záujmových spolkov a združení, športové podujatia, výstavy filatelistov, ale aj prezentáciu vydavateľských počinov, prác fotografov, ponuku remeselníckej zručnosti, maliarskeho kumštu…

Prvé národné slávnosti Slovákov sa uskutočnili 28. augusta roku 1919. Po zrušení Matice Slovenskej v Juhoslávii sa pokračovalo v ich organizácii do roku 1953. Slovenské národné slávnosti boli znovu obnovené spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej v Srbsku roku 1990. V roku 2009 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyhlásila Slovenské národné slávnosti za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.

 

Prečo sú prejavy slovenskosti

také dojemné práve v Petrovci?!

Aký je význam, zmysel a posolstvo Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci? Ide o chýrnu niekoľkodňovú prehliadku všetkého toho, čo si generáciami zachovali, rozvili a dodnes hrdo potvrdzujú generácie Slovákov, ktoré pred pomaly 300 rokmi osídľovali v oblasti súčasnej srbskej Vojvodiny Dolnú zem.

A tak dvakrát nenačim zdôrazňovať, že práve Slovenské národné slávnosti sa desaťročiami stali pre Slovákov v Srbsku, obzvlášť pospolitej komunity v Báčskom Petrovci a v jeho okolí tou najpriezračnejšou formou prezentácie ich úprimnosťou preniknutého ducha národného povedomia, pýchou na slovenskosť vo všetkých jej prejavoch: fortieľom zručných remeselníckych rúk či nevšednosťou gurmánskych chutí počnúc, cez čaro umeleckých výtvorov insitnej maľby, ľudovej výšivky a čipky či keramiky až spontánnosťou folkloristických obrazov na scéne plnej tanca, hudby, farieb a radosti zo života končiac.

Ba s ešte cennejšou, doslova nevyčísliteľnou pridanou hodnotou. Keďže tomu všetkému, čo tu človek okom zočí, uchom začuje a na jazyku zmyselne okoštuje, celkom prirodzene tróni jazyk, vrava – slovenčina, ktorej melodickosť, lahodná mäkkosť a ľúbivosť „na prvé počutie“ je v tom najlepšom prenáramne chytľavá. Dokonca natoľko, že Slováci zo Slovenska, navštevujúci s čoraz väčšou obľubou Báčsky Petrovec práve počas Slovenských národných slávností, veru banujú, že sa z jazyka, uchovávajúceho si aj v trochu archaickej podobe nevšedné čaro, nedá aspoň kúštik ukrojiť a zobrať so sebou ta domov pod Tatry tak, ako je tomu napríklad v prípade lahodnej petrovskej „klbásy“…

A tak nielen iba preto príďte aj Slováci zo Slovenska a okolitých štátov! Ten zážitok zo spontánnej slovenskosti stojí za to!

ĽUDO POMICHAL

 

 Na titulnej fotografii:

Dievča a chlapec z oficiálne plagátu SNS 2018.

Na snímke vo fotogalérii:

Atmosféra Slovenských národných slávností v roku 2015 na snímke z archívu Matice slovenskej v Srbsku.

 

DO POZORNOSTI:

Čítajte aj názorovú esej k téme Slovenských národných slávností z pera Jaroslava Čiepa, redaktora týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU, ktorý publikuje portál www.hl.rs:

https://hl.rs/na-sns-iba-manifestujeme-2/