Slováci vo Vojvodine uviedli do života zborník 100 rokov divadla v Kovačici

V nedeľu 28. decembra 2014 sa v Kovačici konala slávnostná prezentácia a knižná premiéra zborníka, ktorý dokumentuje 100 rokov divadla v Kovačici. Redaktorkou cenného súborného diela  dokumentujúceho obdivuhodnú históriu a tradíciu ochotníckeho divadelníctva v Kovačici zborníka je Dr. Zuzana Čížiková. Na podujatí bola aj redaktorka slovenských médií v Kovačici Oľga Glóziková-Jonášová, ktorá o priebehu udalosti informuje na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs.

Prvé slovenské divadelné predstavenie v Kovačici sa uskutočnilo 22. februára 1914, keď domáci ochotníci zahrali divadelnú hru Kubo od Jozefa Hollého, aj keď podľa niektorých údajov, žiaci – príslušníci slovenskej menšiny, ešte v roku 1864 zahrali predstavenie v maďarskej reči. Aj napriek tomu, február je pre ochotnícke divadlo v Kovačici významným mesiacom z pohľadu histórie a zvlášť v roku 2014, keď sa zvŕšilo úctyhodné 100. výročie prvého slovenského predstavenia v predvedení kovačických hercov – ochotníkov.

Celý rok 2014 sa v Kovačici niesol v znamení divadla. Oslava tohto významného jubilea bola rozdelená do štyroch fáz. Prvá časť pripomienky storočnice sa uskutočnila ešte vo februári – presne v deň jubilea, čiže 22. februára 2014, kedy členovia divadla VHV v Kovačici odohrali divadelné predstavenie a usporiadali výstavu fotografií.

Oslava jubilea ďalej pokračovala v októbri 2014 – a to premiérou divadelného predstavenia Starý frfloš v prednese ochotníkov divadla VHV, ktoré pôsobí pri kovačickom Dome kultúry. Treťou fázou osláv, pričom zajedno aj ústrednou oslavou jubilea, bola v poradí 45. prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín.

Záverečná fáza osláv ochotníckej storočnice sa uskutočnila 28. decembra 2014 slávnostnou premiérou zborníka pod názvom 100 rokov divadla v Kovačici. V sieni Miestneho spoločenstva Kovačica na začiatku premiéry si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku na nedávno zosnulého divadelného dejateľa Zlatka Kotváša, ale aj všetkých zaslúžilých divadelných ochotníkov, ktorí si vychutnali dosky čo svet znamenajú, a ktorí sa, žiaľ, osláv 100-ročnice kovačického divadla nedožili.

V ďalej časti slávnostného prezentačného programu zborníka sa slova ujal a všetkých prítomných privítal predseda Divadla VHV scény v Kovačici Pavel Jonáš. V pokračovaní prečítali úryvok textu Alberta Martiša uverejneného v časopise Dolnozemský Slovák, ktorý svedčí o prvom divadelnom predstavení v Kovačici, ktoré bolo odohrané po slovensky. Všetkým inštitúciám, združeniam a jednotlivcom, ktorí sa pričinili o rozvoj divadelníctva v Kovačici, predseda Divadla VHV scény v Kovačici Pavel Jonáš udelil ďakovné listiny.

Na obveselenie ducha predviedol všetkým prítomným bývalý herec Jozef Benka, známejší ako Kubo, úryvok z divadelného predstavenia Kubo z roku 1976, podľa ktorého mu aj natrvalo prischla jeho prezývka. Pavel Matúch, bývalý divadelný ochotník, na harmonike zahral pieseň Bandiera Rossa z predstavenia Marat vs Sade z roku 1987. Jaroslav Hriešik predviedol úryvok z predstavenia Podozrivá osoba z roku 1997 a Jaroslav Dudáš a Miloslav Jonáš predviedli úryvok z predstavenia Falošné jednanie z roku 2012.

Na príprave zborníka sa podieľalo vyše 20 autorov, s ktorými bezprostredne spolupracovala redaktorka vydania Dr. Zuzana Čížiková.

ZDROJ: www.slovackizavod.org.rs

OĽA GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ  

 

Na titulnej fotografii:

Ochotníci z Kovačice, ktorí 22. februára 2014 uviedli hru Jozefa Hollého Kubo.

 

Vo fotogalérii:

Kovačickí divadelníci po odohraní premiérového predstavenia hry Starý frfloš v októbri 2014.

 

POZRI AJ ĎALŠIE ČLÁNKY:

100 rokov divadla v Kovačici

Kovačica

Zdôvodnenie ceny NRSNM 100 rokov ochotníckeho divadla v Kovačici