Slováci z Budapešti pozývajú na púť do Blatnohradu

Slovenská samospráva Budapešti spolu so slovenskými volenými zbormi viacerých obvodov hlavného mesta usporiada v nedeľu 21. júna 2015 pútnický zájazd k pomníku sv. Cyrila a Metoda do Blatnohradu (Zalavár). Bude to tretia púť k súsošiu slovanských vierozvestcov, ktorý sa zrodil vďaka neúnavnej práci Slovenskej samosprávy Budapešti a s pomocou Slovenskej republiky, za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej.

Ako vždy, aj teraz organizátori zabezpečia pre účastníkov zájazdu autobus, ktorý bude pristavený o 8.00 h pri budove Slovenskej školy v Budapešti, na rohu ulíc Lomb a Petneházy.

Záujemcovia o príjemný a užitočný poznávaco-rekreačný jednodňový tematický výlet sa môžu hlásiť telefonicky u Ľ. Fallerovej na čísle 06 30 9213412, alebo e-mailom na adrese ssambp@gmail.com.

Príspevok na cestovné je 1000 forintov na osobu.