Slováci z Chorvátska na ÚSŽZ, Igor Furdík poskytol interview pre slovenské vysielanie Rádia Osijek

Vo štvrtok 29. januára 2015 zavítala na pôdu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí trojčlenná delegácia Slovákov z Chorvátska. Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, privítal v pracovnej debate Sandru Kralj Vukšić, riaditeľku Slovenského kultúrneho centra (SKC) Našice, zamestnankyňu SKC Tatjanu Buhu a Andreja Kurica, bývalého dlhoročného predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ktorý v súčasnosti pôsobí v štruktúrach ZSCH v oblasti vzdelávania a školstva slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku ako poradca pre výučbu slovenského jazyka v školách.

Igor Furdík oboznámil hostí s kľúčovými úlohami, ktoré stoja pred ÚSŽZ v roku 2015 v oblastiach vzdelávania, kultúry, informatiky a mediálnej oblasti s cieľom zvýšiť nielen kvalitu spolkového života krajanov, organizovanie jednotlivých podujatí a realizáciu projektov s akcentom na mladú generáciu, ale aj ich vzájomnú prepojenosť a komunikáciu s apelom odovzdávania si podnetných skúseností a tým aj aspektu spoločného obohacovania sa. Predseda ÚSŽZ informoval predstaviteľov slovenského krajanského života v Chorvátsku aj o možnostiach štúdia krajanov na vysokých i stredných školách na Slovensku, pričom im dal do pozornosti udeľovanie odporúčania pre štúdium medicíny na Slovensku od roku 2015, ako aj možnosť stredoškolského štúdia pre krajanov, ktoré ponúka Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

Sandra Kralj Vukšić informovala predsedu ÚSŽZ o hlavných zámeroch Slovenského kultúrneho centra v Našiciach v roku 2015 v rámci realizácie tradičných kultúrnych i folklórnych podujatí Slovákov v Chorvátsku. Následne predostrela tematickú ponuku organizácií Matice slovenskej v Chorvátsku v rámci príprav 2. ročníka Krajanského dvora počas jubilejných 50. Podpolianskych folklórnych slávností v Detve v júli tohto roku.

Andrej Kuric, ktorý každú nedeľu od 19.40 h vysiela v Rádiu Osijek v slovenskom jazyku spravodajsko-publicistickú reláciu pre Slovákov žijúcich v tejto časti Chorvátska, vyspovedal Igora Furdíka v závere návštevy v plnej šírke krajanskej tematiky s akcentom na život slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Interview s predsedom ÚSŽZ odvysielalo Rádio Osijek v nedeľu 1. februára.

 

Na titulnej fotografii:

Slováci z Chorvátska na pracovnej návšteve u predsedu ÚSŽZ – zľava: Andrej Kuric, Tatjana Buha, Sandra Kralj Vukšić a Igor Furdík.

Foto: ĽUDO POMICHAL