Slováci z Chorvátska prezentujú vo Viedni vzťahy Chorvátov a Slovákov výstavou o rodine Pejačevićovcov

Slovenské kultúrne centrum Našice, ktoré svoje aktivity koordinuje a rozvíja v organizačnom začlenení Zväzu Slovákov v Chorvátsku, sa prejavuje nielen v domovskom štáte našich krajanov, ale aj mimo jeho územia. Už viacero pozoruhodných podujatí vrátane umeleckých výstav či historicko-dokumentárnych prezentácií v ostatných rokoch uskutočnila spomínaná inštitúcia na Slovensku – a to nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách. Aktuálne pozýva Slovenské kultúrne centrum Našice do susedného Rakúska – do Viedne, a to na výstavu s názvom Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov.

Vernisáž výstavy, ktorá zobrazuje, dokumentuje a prezentuje obrazovou i textovou časťou na veľkoplošných baneroch kultúrno-historické, ale aj ľudské vzťahy medzi Chorvátmi a Slovákmi v regióne Slavonije v Chorvátsku, sa uskutoční v piatok 4. októbra 2019 o 20.00 h v Chorvátskom centre vo Viedni.

Výstavu organizuje Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou viacerých inštitúcií a ustanovizní vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Riaditeľka SKC Našice Sandra Kralj Vukšić srdečne pozýva na vernisáž našich krajanov – Slovákov vo Viedni, ako aj ich chorvátskych či rakúskych priateľov.