Slováci z Chorvátska zavítali do predvianočnej Bratislavy

V piatok 6. decembra 2013 sme na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí privítali nevšedne početnú a najmä milú návštevu. Symbolicky na Mikuláša prišli zavinšovať predsedovi ÚSŽZ Igorovi Furdíkovi, ako aj všetkým ostatným pracovníkom úradu, naši bezprostrední a vzácni krajania – Slováci z Chorvátska. V 25-člennej delegácii, v čele ktorej bol predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andrej Kuric, boli členovia Výkonného výboru tohto zväzu, predstavitelia Matice slovenskej v Chorvátsku aj jej miestnych organizácií z miest a obcí Chorvátska – Našíc, Osijeku, Míľoviec, Josipovca a ďalších, nechýbali ani učitelia zo škôl, v ktorých sa vyučuje slovenčina, organizátori kultúrneho života Slovákov v Chorvátsku či folkloristi.

Naši krajania sa vybrali do Bratislavy na dvojdňový výlet, ktorý mal okrem poznávaco-oddychovej aj pracovno-prezentačnú časť. Keďže Slováci z Chorvátska majú čulé kontakty aj s chorvátskou národnostnou menšinou žijúcou na Slovensku, v piatok večer zavítali do Devínskej Novej Vsi, kde si práve s nimi vo vzájomnej komunikácii načrtli nové spoločné aktivity, výmenu vzájomných skúseností rozvíjania spoločensko-kultúrnych a vydavateľsko-záujmových aktivít národnostných menších v prostredí väčšinových národov ich domovských krajín – Chorvátska a Slovenska.

Ešte predtým zavítali Slováci z Chorvátska na ÚSŽZ, aby v žičlivosti Mikuláša a predvianočného pookriatia pozvali pracovníkov úradu k zabíjačkovým dobrotám a čaši chutného ilockého vínka. V svornosti a ľudskej pohode privítal hostí úprimným slovom predseda ÚSŽZ Igor Furdík, aby sa vzápätí rozprúdila vrava plná osobných vyznaní, zážitkov zo spoločných aktivít Slovákov v Chorvátsku, v ktorých ich ÚSŽZ prostredníctvom dotácií na jednotlivé projekty podporuje. Naši krajania v tomto duchu ocenili politiku SR, ktorá aj vďaka podpore Slovákov v Chorvátsku napomáha utužovaniu už i tak skvelých vzťahov našich národov, a to aj v kontexte súžitia slovenskej národnostnej menšiny s ďalšími menšinami v Chorvátsku, ako aj s väčšinovým národom.

Počas dvojdenného pobytu v Bratislave stihli naši krajania z Chorvátska obhliadku pamätihodností v Starom meste, ochutnať gurmánske lákadlá na predvianočných trhoch, a, prirodzene, aj čosi súce nakúpiť pre svojich najbližších pod vianočný stromček. Napokon, darček zo Slovenska vždy poteší… S krajanmi sa v sobotu popoludní počas obeda na Bôriku rozlúčil a ľudské pookriatie počas sviatkov Vianoc, ako aj plnú nošu splniteľných predsavzatí do nového roku 2014 poprial predseda ÚSŽZ Igor Furdík.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL