Slováci z Dolnej zeme zaujali na 18. ročníku Nezabudnutých remesiel v Banskej Štiavnici

Je dobrou tradíciou a aj vhodnou príležitosťou pre našich krajanov prehĺbiť si vrúcny vzťah s materským Slovenskom, keď sa im naskytá príležitosť pobudnúť si pár dní v domovine ich predkov. Ideálnym z tohto aspektu sa javia najmä letné folklórne festivaly a podujatia, počas ktorých môžu prezentovať svoju slovenskosť skrze kultúru aj fortieľ uchovávaný v dedičstve po generáciách predkov, ktorí pred tromi storočiami hľadali nádej na lepšiu budúcnosť v priestoroch Dolného Uhorska.

Vysťahovaním sa a  presídľovaním z Horných Uhier – slovenských stolíc medzi Tatrami a Dunajom,  do južných častí juhovýchodnej Európy, sa identifikujú na území súčasného Maďarska, Rumunska, Srbska a časti Chorvátska priestorom, ktorý aj oficiálne označujeme Dolnou zemou. Odtiaľto si to v dňoch 27.-29. júla nasmerovali naši krajania do Banskej Štiavnice – do jedného z historických, architektonických a kultúrno-umeleckých skvostov  Slovenska zapísaných do kultúrneho a technického dedičstva UNESCO, kde sa po prvý raz, aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zúčastnili v programe festivalu Nezabudnuté remeslá.

V poradí už 18. ročník úspešného podujatia, ktoré rozprestrelo stánky bezmála stovky remeselníkov rôzneho druhu a zamerania činnosti v sobotu 28. júla po celý deň na Námestí sv. Trojice v historickom centre Banskej Štiavnice, premiérovo privítali aj Slovákov – remeselníkov a umelcov z Maďarska a Srbska. Keď vlani v septembri počas Ateliéru fotografie – pocty fotografovi Beatles Dežovi Hoffmannovi (v rámci Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ) oslovil Rastislav Marko, vedúci odboru kultúry Mesta Banská Štiavnica, spoločne so svojou kolegyňou Zuzanou Patkošovou, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí s ponukou na zabezpečenie účasti krajanov na Nezabudnutých remeslách, úrad zareagoval konštruktívne, aj s patričným kreatívnym prístupom.

Komunikácia so Štiavničanmi, najmä však ohlas Slovákov z  Maďarska a Srbska, nabrala nevyhnutnú dynamiku, a tak vzájomným organizátorským úsilím Mesta Banská Štiavnica a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pod ktorého záštitou sa 18. ročník Nezabudnutých remesiel konal, sa na Trojičnom námestí predstavilo bezmála 50 krajanov. Početné publikum počas celého dňa zaujali Slováci z Mlynkov (Pilíšska oblasť zahrnutá do Peštianskej župy v Maďarsku, Békešskej Čaby (oblasť slovenskej Dolnej zeme v Maďarsku), ako aj dolnozemských prostredí Slovákov vo Vojvodine v Srbsku – z Báčskeho Petrovca, Kovačice a Kysáča. Návštevníci mohli  okrem ponuky rozmanitých výrobkov na krosnách utkaných kobercov (handroviek), vyšívaných obrusov a iných dekorácií do interiéru (Békešská Čaba, Báčsky Petrovec), zažiť na vlastné oči  ukážky remeselníkov pri spracovávaní konopných nití, prácu na kolovrate (Kysáč), metliara pre ručnom viazaní cirokových metiel (Báčsky Petrovec), ukážky ľudového rezbára (Hložany, Mlynky), maľovania na skle a pod.

Obzvlášť pozoruhodným spestrením remeselného dňa bola aj účasť insitnej maliarky Zuzany Vereskej z Kovačice (priame ukážky tvorby, maľovanie na telo), jej manžela Pavla Vereského (vychýrený tokár majstroval  umelecké a úžitkové predmety a ozdoby z rôznych druhov dreva), v kultúrnej časti festivalu vystúpila s obrovským ohlasom publika Pilíšska rodinka (folkloristické zoskupenie Slovákov z obce Mlynky), z Békešskej Čaby zaspievali  a zahrali na dobrú náladu citaristi.

Okrem toho, že naši krajania počas celej soboty obohatili a ozvláštnili 18. ročník Nezabudnutých remesiel, v priebehu troch mali možnosť oboznámiť sa bližšie aj s krásami Banskej Štiavnice a jej okolia. V piatok večer ich organizátori pozvali  na spoločenské posedenie pri pečenom prasiatku na Počúvadlo, kde sa stretli v jedinečnej atmosfére najväčšieho tajchu v Štiavnických vrchoch Na terase u Blaškov.

Keďže s výnimkou Slovákov z Mlynkov sú krajania, ktorí zavítali do mesta pod Sitnom evanjelického vierovyznania, v nedeľu predpoludním ich potešilo aj pozvanie Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Banskej Štiavnicu na služby Božie, počas ktorých Ľudmila Berediová Stupavská z Kysáča zasieva aj dve nábožné piesne z evanjelického Spevníka . Okrem toho mali  naši krajania – účastníci festivalu remesiel – skvelú možnosť navštíviť aj výstavu Leto s kovačickou insitou v galérii Kultúrneho centra. Tu svoje diela o 12. júla až do 14. augusta vystavujú Zuzana Vereská, Pavel Cicka a Pavel Hajko, v súčasnosti trojica mimoriadne obľúbených, cenených aj žiadaných predstaviteľov insitného umenia Slovákov z Kovačice.

ĽUDO POMICHAL

Na titulnej fotografii:

Pohľad na Trojičné námestie počas 18. ročníka Nezabudnutých remesiel.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy príťažlivej atmosféry na štiavnických Nezabudnutých remeslách s krajanmi z Dolnej zeme.

Krajania z obce Mlynky z Pilíšskej oblasti v Maďarsku, sú nositeľmi dobrej nálady na každom podujatí krajanov.

Zuzana Vereská okrem skvostov insitnej maľby ponúkla  návštevníkom aj vľúdne slovo v ľúbeznej slovenčine našich krajanov z Vojvodiny.

Pavel Vereský vystavil aj v Banskej Štiavnici a obdiv umelecký kumšt fortieľneho tokára.

Pilíšska rodinka – Slováci z Mlynkov – na pódiu Krajanského dvora v Detve v roku 2016.

Ľudmila Berediová Stupavská, Slovenka z Kysáča, má nádherný hlas, čo potvrdila aj na Krajanskom dvore v Detve. V Banskej Štiavnici v Ľudmilinom podaní zazneli nábožné piesne v evanjelickom chráme.

Foto: A. Nižňanská, Ľ.Lužina, Ľ. Pomichal