Slováci z Poľska sa prezentujú na BIBLIOTÉKE

Na inom mieste informujeme o 24. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA, ktorý sa v bratislavskej Inchebe koná v dňoch 10.-13. novembra 2016. Prítomnosť vydavateľov zo slovenských krajanských prostredí patrí každoročne nielen k programovému spestreniu v rámci prezentácie knižných noviniek a celkovej produkcie vydavateľstiev z krajín slovenskej Dolnej zeme (Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), ako aj autorských a vydavateľských aktivít Slovákov z ďalších štátov Európy (Poľsko, Rakúsko, Francúzsko…), ale aj k užitočnému slovensko-slovenskému dialógu v oblasti šírenia knižnej kultúry a zveľaďovania slovenského jazyka v krajanských komunitách.

Generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris pozýva v úvodný deň veľtrhu v Inchebe – vo štvrtok 10. novembra 2016 – na prezentáciu knižnej novinky z pera Doc. PaedDr. Ľubice Predanocyovej, PhD. s názvom Ľudovít Štúr pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávania a ostatnej vydavateľskej činnosti SSP. Beseda s autorkou publikácie v prítomnosti Ľ. Molitorisa sa uskutoční v čase od 18.00 – 19.00 h. v PROGRAMOVOM CENTRE 1 INCHEBA.

Stánok s knižnými novinkami Spolku Slovákov v Poľsku nájdete na Knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA počas celého trvania veľtrhu od 10. do 13. novembra v HALE D ulička Kláry Jarunkovej, stánok č. 409.

 

Na titulnej fotografii:

Ľudomír Molitoris počas prezentácie na Bibliotéke v roku 2015.

Na fotografii v galérii:

Krajanské vydavateľstvá obohacujú veľtrh Bibliotéka v bratislavskej Inchebe. Na knižnej žatve 2015 sa mal čím popýšiť aj Ľudomír Molitoris, predseda Spolku Slovákov v Poľsku. Neúnavný organizátor spoločensko-kultúrneho života Slovákov v oblastiach Spiša a Oravy z poľskej strany hraníc okrem knižných titulov prezentoval aj časopis ŽIVOT.  Obľúbený mesačník Slovákov v Poľsku potešil čitateľov v októbri 2016 jubilejným 700. číslom.

FOTO: ĽUDO POMICHAL