Slováci z Vojvodiny pozývajú do Báčskeho Petrovca na 56. Slovenské národné slávnosti

Tradične sa úvod augusta nesie v znamení veľkolepého sviatku vojvodinských Slovákov v Srbsku. Nebude tomu inak ani v dňoch 4.-6. augusta 2017, keď v jednom z kľúčových spolkových, politicko-organizátorských, spoločensko-kultúrnych a duchovných centier slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike vyvrcholí v poradí už 56. ročník Slovenských národných slávností.  Podujatie patriace programom, účasťou návštevníkov i účinkujúcich, ako aj prítomnosťou z roka na roky zvyšujúceho sa počtu Slovákov – krajanov zo štátov Európy i zámoria (podľa odhadu sa v roku na "okrúhlej" 55-ke stretlo v Báčskom Petrovci vlani viac ako 15-tisíc Slovákov prakticky z celého sveta, dokonca až z Austrálie!) vrátane niekoľkých stoviek účinkujúcich a návštevníkov zo Slovenska, patrí v kontexte celého slovenského zahraničia k mimoriadnemu zážitkovej, ľudskej a eticko-kultúrnej národnej, ako miestni Slováci zvyknú vravieť –  sviatočnej manifestácii.  Na tejto tohtoročnej sa aj na osobné pozvanie pána Srdjana Simića, predsedu Obce Báčsky Petrovec, zúčastní aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý, mimochodom, práve v Srbsku pôsobil do roku 2015 ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade.

Prehliadka toho najlepšie, najpodnetnejšieho, najtvorivejšieho a, prirodzene, aj najslovenskejšieho, čím sa, žiaľ, v súčasnosti sa neustále stenčujúca kedysi 52-tisícová pospolitosť Slovákov v Srbsku pýši a hrdí, sa uskutoční na viacerých miestach Báčskeho Petrovca, ale aj v priľahlých obciach a mestách, ktoré už od 22. júla usporadúvajú tematicky rozmanité "predslávnosťové dni", ako sympatickému programovému predchýru tunajší Slováci vravia. Do itinerára podujatí zaradila Obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a ďalšie určujúce politické a kultúrno-spoločenské organizácie Slovákov v Srbsku, ovplyvňujúce a usmerňujúce národný život našej menšiny v mnohonárodnostnom Srbsku, množstvo podujatí záujmových spolkov a združení, športové podujatia, výstavy filatelistov, ale aj prezentáciu vydavateľských počinov, prác fotografov, ponuku remeselníckej zručnosti, maliarskeho kumštu…

Prvé národné slávnosti Slovákov sa uskutočnili 28. augusta roku 1919. Po zrušení Matice Slovenskej v Juhoslávii sa pokračovalo v ich organizácii do roku 1953. Slovenské národné slávnosti boli znovu obnovené spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej v Srbsku roku 1990. V roku 2009 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyhlásila Slovenské národné slávnosti za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.

 

Prečo sú prejavy slovenskosti

také dojemné práve v Petrovci?!

Aký je význam, zmysel a posolstvo Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci? Ide o chýrnu niekoľkodňovú prehliadku všetkého toho, čo si generáciami zachovali, rozvili a dodnes hrdo potvrdzujú generácie Slovákov, ktoré pred pomaly 300 rokmi osídľovali v oblasti súčasnej srbskej Vojvodiny Dolnú zem.

A tak dvakrát nenačim zdôrazňovať, že práve Slovenské národné slávnosti sa desaťročiami stali pre Slovákov v Srbsku, obzvlášť pospolitej komunity v Báčskom Petrovci a v jeho okolí tou najpriezračnejšou formou prezentácie ich úprimnosťou preniknutého ducha národného povedomia, pýchou na slovenskosť vo všetkých jej prejavoch: fortieľom zručných remeselníckych rúk či nevšednosťou gurmánskych chutí počnúc, cez čaro umeleckých výtvorov insitnej maľby, ľudovej výšivky a čipky či keramiky až spontánnosťou folkloristických obrazov na scéne plnej tanca, hudby, farieb a radosti zo života končiac.

Ba s ešte cennejšou, doslova nevyčísliteľnou pridanou hodnotou. Keďže tomu všetkému, čo tu človek okom zočí, uchom začuje a na jazyku zmyselne okoštuje, celkom prirodzene tróni jazyk, vrava – slovenčina, ktorej melodickosť, lahodná mäkkosť a ľúbivosť „na prvé počutie“ je v tom najlepšom prenáramne chytľavá. Dokonca natoľko, že Slováci zo Slovenska, navštevujúci s čoraz väčšou obľubou Báčsky Petrovec práve počas Slovenských národných slávností, veru banujú, že sa z jazyka, uchovávajúceho si aj v trochu archaickej podobe nevšedné čaro, nedá aspoň kúštik ukrojiť a zobrať so sebou ta domov pod Tatry tak, ako je tomu napríklad v prípade lahodnej petrovskej „klbásy“…

ĽUDO POMICHAL

 

Na titulnej fotografii:

Atmosféra Slovenských národných slávností v roku 2014 na snímke z archívu Matice slovenskej v Srbsku.

Na snímke vo fotogalérii:

Srdjan Simić, predseda Obce Báčsky Petrovec, pozval na tohtoročné Slovenské národné slávnosti Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí, osobne už koncom marca tohto roku, keď šéf ÚSŽZ zavítal do Báčskeho Petrovca v rámci návštevy štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka v prostrediach Slovákov v Srbsku.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

PROGRAM SNS 2017

30. júla (nedeľa)

9.00 Turnaj SNS v šachu (hala ZŠ Jána Čajaka)

2. augusta (streda)

18.00 – Vernisáž 10 rokov Slovenského vydavateľského centra, výstava kníh (KŠH)

20.00 – Vernisáž Austrálske pohľady, výstava malieb a grafík Martina Kizúra (ÚKVS Nový Sad)

3. augusta (štvrtok)

16.00 – Vernisáž fotografií Ondreja Miháľa (Dom MSS Ľudovíta Mišíka, MVS)

17.00 – Slávnostné zasadnutie NRSNM (GJK)

19.00 – Vernisáž Petrovské pohľady IX. Združenia petrovských výtvarných umelcov (priestory TO)

20.30 – Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže (Slovenský dom, B. Palanka)

4. augusta (piatok)

10.00 – Otvorenie 13. medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA 2017 (ZŠ Jána Čajaka)

12.00 – Prijatie delegácií partnerských miest u predsedu obce (Obec B. Petrovec)

15.00 – Vernisáž Slovenská krása v ľudovom kroji (Galéria Zuzky Medveďovej)

16.00 – Vernisáž Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (foyer SVD)

17.00 – Ľudová veselica (Klub poľnohospodárov)

17.00 – Prezentácia knihy Slovenské národné slávnosti II. (Dom MSS Ľudovíta Mišíka)

18.00 – Vítanie hostí u predsedu obce (Obec B. Petrovec)

19.00 – Slávnostné otvorenie SNS (sieň SVD)

20.00 – Sláva národa hodná je obetí (chrám Boží SEAVC v Petrovci)

22.00 – Rocktón 2017 – koncert slovenských rockových skupín

5. augusta (sobota)

9.00 – Futbalový turnaj mladších pionierov (Vrbara)

9.00 – Vítanie hostí (SVD)

10.00 – Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS (sieň SVD)

13.00 – Slávnostné otvorenie Jarmoku umenia (Ul. maršala Tita)

13.00 – Súťaž vo varení zajačieho paprikáša (Klub drobnochovateľov)

13.30 – Medzinárodný kongres diabetikov (veľká sieň obce)

14.00 – Deň otvorených dverí – prezentácia Cirkevného zboru a vystúpenie spevokolu (chrám Boží SEAVC v Petrovci)

15.30 – Prezentácia kníh slovenských autoriek v organizácii ASSŽ (veľká sieň obce)

16.00 – Vyhodnotenie 7. kola fotosúbehu ÚKVS – Obdobie detstva vojvodinských Slovákov (reštaurácia Aroma)

17.30 – Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov (veľká sieň obce)

18.00 – Futbalový zápas Chudí – Tuční (Vrbara)

20.30 – Z batôžka minulosti do vena budúcnosti – galakoncert našich folklórnych súborov (ihriská ZŠ)

6. augusta (nedeľa)

7.00 – Súťaženie športových rybárov (kanál DTD)

9.00 – Súťaženie stolných tenistov (ZŠ Jána Čajaka)

9.00 – Súťaženie poľovníkov (lovecký dom Lesík)

9.30 – Slávnosťové služby Božie (chrám Boží SEAVC v Petrovci)

15.00 – O dvanástich mesiačikoch – detské divadelné predstavenie – ZŠ maršala Tita z Padiny (sieň SVD)

16.00 – Stretnutie slovenských novinárov (GJK)

16.30 – Futbalový zápas veteránov (Vrbara)

18.00 – Futbalový zápas, FK Mladosť – FK Tatra (Vrbara)

18.00 – Cyklistika pre deti (Námestie slobody)

19.00 – Svieť slniečko na naše líčko – galakoncert detských folklórnych súborov (ihriská ZŠ)

21.00 – Trampoty farmára Johna Enderbyho – divadelné predstavenie – Združenie občanov Komár z Kovačice a Padiny (sieň SVD)

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

22. júla (sobota)

10.00 – Turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslankyne Slovenskej republiky (Vojlovica)

22. júla (sobota)

10.00 – Slovenská výtvarná kolónia (Muzeálny komplex Kulpín)

29. – 30. júla (sobota – nedeľa)

20. Predslávnosťové dni v Kulpíne

30. júla (nedeľa)

10.00 – Kolkársky turnaj (Kovačica)

5. augusta (sobota)

8.30 – 14.00 – IX. Stretnutie zberateľov s burzou (ZŠ Jána Čajaka)

Expozície Múzea vojvodinských Slovákov sprístupnené počas SNS 2017: Slovenská izba a Detský oblek v Dome MSS Ľudovíta Mišíka.

Počas 56. ročníka SNS bude pre verejnosť sprístupnený aj najstarší dom v Báčskom Petrovci.

 

Slováci z celého sveta:

Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci

sú iba raz do roka.

Príďte, podporte svojou účasťou a návštevou

našich vojvodinských Slovákov!