Slováci žijúci v zahraničí počas sviatočného dňa 5. júla na Rádiu Slovensko

V týchto týždňoch a dňoch vrcholia prípravy na historické 24-hodinové vysielanie o histórii vysťahovalectva a emigrácie, osudoch, príbehoch i súčasnom živote státisícov našich krajanov žijúcich vo viac ako 50 krajinách celého sveta. Tento doposiaľ nevídaný mediálny počin v rámci tematického vysielania 5. júla, keď si okrem Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda pripomíname aj Deň zahraničných Slovákov, pripravuje Rádio a televízia Slovenska (RTVS) – Slovenský rozhlas a jeho okruh Rádio Slovensko v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kľúčovým obsahovým zámerom vysielania je podľa Marcela Hanáčka, šéfdramaturga vysielacieho okruhu Rádia Slovensko, informovať o Slovákoch žijúcich v zahraničí, predstaviť rozmanitosť krajín, oblastí a miest, v ktorých žijú slovenské komunity a jednotlivci, vytvárajú svoje aktivity rôzne slovenské kultúrne inštitúcie, duchovné kresťanské misie, tradičné a historicky doteraz opodstatnené spoločensko-kultúrne a národné inštitúty.

Prirodzene, že projekt tematického vysielania, prezentovaného na Rádiu Slovensko v príspevkoch symbolicky radených podľa svetových časových pásiem, je neodmysliteľný bez aktívnej účasti tvorivých krajanov v službách elektronických médií, pôsobiacich vskutku od Melbourne až po Los Angeles. A tak v tomto kontexte od marca 2012, kedy myšlienka 24-hodinového tematického vysielania počas rokovania zástupcov Rádia Slovensko a ÚSŽZ vznikla, predstavu oboch inštitúcií medzi spolupracovníkmi v zahraničí koordinuje Božena Farhatová, bývalá „rozhlasáčka“, žijúca v Libanone (kontakt: bozenafarhat@hotmail.com).

Projekt, vstupujúci do svojej záverečnej prípravnej fázy, je otvorený všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí, zaoberajúcich sa mediálnou tvorbou. Aj preto ÚSŽZ vyzýva a motivuje všetkých Vás, ctení krajania, ktorí ste aj neboli oslovení tvorcami 24-hodinového tematického dňa na Rádiu Slovensko, aby ste – podľa svojich autorských i technických možností – prispeli do potešiteľne narastajúceho počtu príspevkov, postrehov, glos, reportáží, mikropríbehov a rozhovorov, ktoré odvysiela Rádio Slovensko 5. júla 2012 v dramaturgii svojho sviatočného programového dňa. 

Svoj tvorivý mediálny vklad – hotové zvukové príspevky so zahláseniami – môžete posielať (apelujeme aj na tých, ktorí sa v rámci prípravy projektu kontaktujú aj s Boženou Farhatovou) mailom vo formáte .mp3 na mailovú adresu hanacek@rozhlas.sk, alebo ukladať na internetových úložiskách vo formáte .mp3 alebo .waw a odkaz na úložisko poslať na hanacek@rozhlas.sk.

O podrobnejšom programe 24-hodinového tematického dňa o živote Slovákov v zahraničí, ktorý Rádio Slovensko chystá v spolupráci s ÚSŽZ v sviatočný deň 5. júla, vás budeme priebežne informovať na webovej stránke nášho úradu.