Slováci zo Srbska o riešení koncepčných zámerov u predsedu ÚSŽZ

Súčasným stavom, aktivitami, spolkovým životom i najbližšími perspektívami v neľahkej úlohe pestovania a umocňovania národného povedomia bezmála 60-tisícovej slovenskej menšiny, žijúcej najmä v mestách a obciach srbskej Vojvodiny, ako aj ich ľudským, ekonomickým, kultúrno-spoločenským i duchovným potenciálom v kontexte ich dlhodobo harmonického súžitia s väčšinovým obyvateľstvom v Srbskej republike, sa zaoberali na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) 12. júna 2012 jeho predseda Igor Furdík, Jej excelencia pani Radmila Hrustanović, veľvyslankyňa Srbskej republiky na Slovensku, Anna Makanová-Tomanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Srbskej republike, Pavel Čáni, riaditeľ Národného múzea v Báčskom Petrovci a Vladimír Valentík, predseda Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

I. Furdík informoval hostí o aktuálnych úlohách, ktoré v súčasnosti rieši ÚSŽZ, spomedzi nich zaujíma kľúčové postavenie kompetenčný zákon, ktorým úrad prechádza od 1. septembra 2012 pod pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí SR. Predseda ÚSŽZ upriamil pozornosť aj na priebeh zasadnutí dotačných komisií, zaoberajúcich sa posudzovaním, analýzou a odporúčaním návrhov projektov pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorými vláda SR v pôsobnosti úradu podporuje aktivity najmä v oblasti spoločensko-kultúrneho, vzdelanostného a duchovného života našich krajanov vrátane Slovákov, žijúcich vo Vojvodine. V tejto súvislosti R. Hrustanović ocenila vysokú úroveň vzťahov Slovenska a Srbska pri riešení obojstranne prospešných impulzov a skvalitnenia jazykovej, kultúrnej a duchovnej sebarealizácie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Vedúca delegácie vojvodinských Slovákov A. Makanová-Tomanová v kontexte riešenia aktuálnych úloh, stojacich pred NRSNM sa zmienila o problémoch súvisiacich s tlačiarňou Kultúra v Báčskom Petrovci, ktorú plánuje súčasný vlastník spoločnosti Neografia privatizovať. A. Makanová-Tomanová spoločne s V. Valentíkom apelovali, aby sa aj pričinením ÚSŽZ otvorili konštruktívne rozhovory s Maticou slovenskou o možnosti prevodu tlačiarne Kultúra do vlastníctva a správy Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine. P. Čáni poukázal zasa na potrebu pomoci pri financovaní rekonštrukcie a obnovy Múzea v Báčskom Petrovci, pričom sa odvolával na dohovor, resp. prísľub zo strany bývalého vedenia ÚSŽZ.

A. Makanová-Tomanová a V. Valentík upriamili pozornosť aj na problémy, ktoré vytvára súčasný zákon o prechodnom a trvalom pobyte na Slovensku, keď Slováci zo zahraničia, držitelia Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, musia platiť 200 eur za zdravotnú prehliadku a zdravotné poistenie.

Predseda ÚSŽZ informoval hostí o možnosti dohody medzi Srbskou republikou a Slovenskou republikou o tom, že dlh Srbska voči Slovensku vo výške 11 miliónov USD by sa potenciálne mohol vyrovnať predisponovaním pre potreby slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Riešení sa v takomto kontexte núka viacero – jednou z transparentných možností by podľa I. Furdíka bolo zriadenie nadácie na tento účel. Veľvyslankyňa R. Hrustanović prisľúbila v tejto veci svoje osobné zaangažovanie pri sprostredkovaní problému srbskej strane, pričom v následnej debate s I. Furdíkom prediskutovali rôzne varianty ďalšieho postupu.

V závere stretnutia I. Furdík informoval hostí o prípravách na jedno z tradičných vrcholných kultúrnych podujatí roka, na ktorom sa podieľa ÚSŽZ – na Krajanskú nedeľu v rámci 47. Folklórnych slávností pod Poľanou, pričom  osobne pozval R. Hrustanović a A. Makanovú-Tomanovú do Detvy na veľkolepú prehliadku slovenského ľudového umenia a folkloristiky v prezentácii krajanských súborov z deviatich štátov.

Reprezentatívna delegácia krajanov z Vojvodiny, významne zastupujúca záujmy slovenských komunít v Srbsku, sa počas pracovnej návštevy Slovenska stretla postupne na rokovaniach aj s podpredsedom vlády SR a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Dušanom Čaplovičom a štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Ivanom Sečíkom.