Slovak American Center vyzýva študentov

V záujme podporiť národné cítenie k Slovensku a osviežiť si národné tradície kultúrneho dedičstva našich otcov a matiek (to preserve our Cultural Heritage), Slovak American Center (ďalej SAC) vyhlasuje Scholarship pre študentov z Kalifornie, ktorí sú zapísaní v roku 2011/2012 do College of Under Graduate Studies. Víťaz získa finančnú prémiu $500, druhý v poradí $300, tretí bude odmenený $200.

Žiadateľ o Scholarship doručí do 30. augusta 2011 na adresu Slovak American Center, 1690 Placentia Ave., Suite A, Fullerton, CA 92831, USA, prácu – esej a k nej pripojí žiadosť s nasledujúcimi osobnými údajmi: meno a priezvisko, vek a dátum narodenia, College of Under Graduate Studies, ktorú navštevuje, alebo bude navštevovať v roku 2011/2012, adresa bydliska.

Žiadateľ sa musí prezentovať literárnou kompozíciou – esejou v rozsahu 2 až 4 strán (minimálne 2, maximálne 4), 8.5”x11.5”, regulárne medzery počítačového formátu, na tému „Prečo chcem poznať a zachovať si svoje slovenské dedičstvo“. Esej môže byť napísaná v slovenskom alebo anglickom jazyku. Úroveň prác vyhodnotí Fr. Pavol Sochuľak, samotné odovzdávanie cien sa uskutoční na Vianočnom stretnutí krajanov a priateľov Slovenska v City of Bellflower, CA.

So želaním úspechov v štúdiu
Paul Skuben, predseda SAC