SLOVÁK V AMERIKE naďalej oslovuje krajanov v zámorí!

Nie vždy sa, našťastie, plnia, Jóbove zvesti. V prípade jedného z kľúčových a najstarších titulov krajanských novín v zámorí – a nimi SLOVÁK V AMERIKE, či už kedysi ako týždenník, neskôr dvojtýždenník a v súčasnosti mesačník, nepochybne je, to platí viacnásobne. Nielen z úcty k tradícii predkov, ktorí ho v roku 1899 ako naše najstaršie periodikum v USA založili a podporovali zbierkami našich vysťahovalcov v severnej Amerike, ale najmä pre dosah, dôveru a rešpekt, aký vo vzťahu k Slovákom si noviny pestovali a uchovávali. Je tomu tak podnes. Inak by prosba a naliehanie čitateľov neboli vyslyšané po tom, čo vo februári tohto roku oznámil vydavateľ Slováka v Amerike, že časopis, vychádzajúci cez úctyhodný časový priesečník troch storočí, končí svoju púť. Slovák v Amerike je ale opäť tu!

Túto pre čitateľov a aj pre slovenskú komunitu v USA, ktorá citlivo vníma tak informačný, ako aj organizačno-motivačný aspekt novín, povzbudzujúcu zvesť, priniesol SLOVÁK V AMERIKE na titulnej strane svojho nového vydania v júni 2020. Dovolíme si ju teda priblížiť aj  ďalším Slovákom vo svete, ktorým nie je ľahostajný pulzujúci život  a najmä osud slovenských médií v krajanských prostrediach, v ktorých sa veľkou mierou pričiňujú o pretrvanie slovenského jazyka i slovenskosti.

 

Opäť sme uzreli svetlo sveta

Milí naši čitatelia, keď sme nedávno oznámili ukončenie vydávania najstarších slovenských novín vychádzajúcich pre Slovákov vo svete, netušili sme, akú spätnú väzbu to vyvolá. V poslednom čísle vo februári sme vysvetlili dôvody zániku novín. Argumenty boli jasné a zrozumiteľné. Žijeme v čase a priestore, kedy sa čoraz viac rozmáha internetové šírenie informácií a doba sa stala neprajnou najmä pre tlačené médiá. Noviny počas svojej dlhej histórie zažili rôzne obdobia úspechov, ale aj veľkých ekonomických problémov. Na príčine sú financie. Myslíme si, že obnovenému vydávaniu novín môžete pomôcť práve Vy, naši čitatelia. Náš postoj je jasný. Noviny chceme udržať pre Slovenskú komunitu v USA i vo svete. Vieme, že vydávanie novín bez Vašej pomoci nie je možné. Vopred ďakujeme za podporu.

Vaša redakcia

 

Podporte noviny Slovák v Amerike

International Incoming Wire

Swift Code: HIBKUS44

Account Number: 7057394506

Domestic Incoming Wire:

Routing Number: 065000090

Account Number: 7057394506

 

Na titulnej fotografii:

Slovák Gusti Popovič (celkom vpravo) na ikonickej fotografii z roku 1932.

 

Príbeh fotografie, ktorá preslávila nášho krajana

Gustiho Popoviča, rodáka z Vyšného Slavkova,

na portáli SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/162

 

SLOVÁK V AMERIKE – JÚN 2020

ČÍTAJTE V PRÍLOHE!!!