SLOVAKISTICKÉ ŠTÚDIÁ v programe FiF UK v Bratislave do pozornosti krajanom

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk si dovoľuje pripomenúť Slovákom žijúcim v zahraničí informáciu o možnosti štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od akademického roka 2017/2018 v bakalárskom programe SLOVAKISTICKÉ ŠTÚDIÁ.

Záujemcovia, ktorí by sa chceli o bakalárskom programe dozvedieť viac, kliknite na stránku https://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia/ alebo sa priamo obráťte na email sas@fphil.uniba.sk.

Termín podávania prihlášok na štúdium je do 28. februára 2017.  Zároveň si SAS dovoľuje požiadať o sprístupnenie tejto informácie čo najširšiemu okruhu záujemcov vo vašom okolí. 

 

Ďakujeme a tešíme sa na nových študentov – slovakistov.

S pozdravom

Mgr. Veronika Sýkorová
tajomníčka

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2, 814 99 Bratislava
miestnosť č. 415, 4. poschodie
tel./fax: 00421/2/593 39 497
fphil.uniba.sk/sas

Studia Academica Slovaca – The Centre for Slovak as a Foreign Language
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
Gondova street 2, 814 99 Bratislava, Slovakia
room No. 415, 4th floor
tel./fax: 00421/2/593 39 497
fphil.uniba.sk/sas