Slovákov vo Švajčiarsku oslovuje v Zvestiach veľvyslankyňa Andrea Elscheková Matisová

V týchto dňoch vyšlo v Zürichu nové, už tretie tohtoročné číslo časopisu našich krajanov vo Švajčiarsku, ktoré vydáva Združenie Slovákov vo Švajčiarsku. SLOVENSKÉ ZVESTI  3/2014 prinášajú na ôsmich stranách množstvo zaujímavých informácií, podporujúcich nielen život a organizovanie aktivít krajanskej komunity v krajine, ale obsahom, faktografickým i emotívnym dosahom viacerých podnetných materiálov vrátane počinov a profilov inšpiratívnych krajanov, aj slovenské povedomie, národné cítenie, tak potrebné sebavedomie a sebauvedomenie sa Slovákov žijúcich v zahraničí.

V tomto kontexte tomu nepochybne prispieva aj príhovor novej veľvyslankyne Slovenskej republiky vo Švajčiarsku, JE Andrey Elschekovej Matisovej. Okrem iného v ňom oceňuje možnosti, že už v priebehu prvých týždňov po nástupe do funkcie mala možnosť stretnúť sa s viacerými krajanmi. Vyzdvihuje najmä nadviazanie kontaktov počas tradičnej púte Slovákov v Einsiedelne, ktorá pre pani veľvyslankyňu, ako sa v SLOVENSKÝCH ZVESTIACH vyznáva, „bola silným a príjemným zážitkom.“  O spomínanej púti sa viac môžu čitatelia dozvedieť v reportáži Pešia púť – Einsiedeln. Zdá sa, že kedysi dávno založená tradícia pešej púte do Einsiedelnu naberá na obľube, pričom jej účastníkom vonkoncom neprekáža jej priam maratónska dĺžka: trasa z Zürichu do Einsiedelnu meria totiž približne 42 kilometrov.

SLOVENSKÉ ZVESTI však ponúkajú na čítanie i poznanie ešte viac: reportáž o začiatku nového školského roku v slovenskej škole a škôlke, ktoré navštevuje už rovná tridsiatka detí. Čitatelia sa dozvedia aj o starých knihách z knižnice Združenia Slovákov vo Švajčiarsku vo fondoch Slovenskej národnej knižnice v Martine, v rubrike Naše profily predstavujú SLOVENSKÉ ZVESTI perom zodpovednej redaktorky SZ Evy Solmošiovej archeologického pracovníka Rastislava Oravca, rodáka z Horných Orešian.

A POZOR: nezabudnite na avíza podujatí Slovákov vo Švajčiarsku. Mimochodom, v nedeľu 9. novembra 2014 o 15.00 h sa v sále farského domu Bruder Klaus v Zürichu uskutoční slávnosť s kultúrnym programom pri príležitosti 45. výročia založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Už teraz na ňu naši krajania všetkých pozývajú!

A ešte výzva a odkaz redakcie SZ: Vaše príspevky radi uverejníme v ďalšom čísle, ak nám ich zašlete na našu mailovú adresu: redakcia@slovenskezvesti.ch, najneskôr do 5.12.2014.

 

SLOVENSKÉ ZVESTI  3/2014