Slovenská a svetová premiéra v austrálskom Rádiu SBS

Andrej Bučko, vedúci slovenského vysielania Rádia SBS v Melbourne, sa nám ozval so zvesťou pre priaznivcov pohodového slova i hudba. Tobôž, ak sa úprimne rinie zo sŕdc našich krajanov… „Priatelia, v piatok 18. júla od 15. hodiny zaznie na digitálnej stanici SBS 3 v slovenčine okrem iného aj exkluzívny rozhovor našej sydnejskej redaktorky Zuzany Kovačičovej s otcom a synom Ondrejom a Andreasom Váradyovcami, muzikantmi s rytmom v žilách z Rimavskej Soboty.“

Andrej Bučko ďalej uvádza: „Andreas je obrovský svetový džezový talent s gitarou, prirovnávajú ho k legendárnemu Georgovi Bensonovi. Jeho časť rozhovoru zaznie v angličtine so skráteným prekladom, otcova časť v slovenčine. Vypočujeme si aj dve ukážky z Andreasovho majstrovstva.

Toto je prvé mediálne zachytenie raketového vzostupu vychádzajúcej hviezdy prezentované v slovenskom vysielaní. Na Slovensku ešte rozhovor neposkytol. Rodina žije už 8 rokov v Írsku.“

www.sbs.com.au/slovak