Slovenská Budapešť – slovom a obrazom

„Ak si zaujatý, či nezaujatý človek zaumieni, že vyhľadá v maďarských turistických alebo nebodaj odborných príručkách o Budapešti výlučne slovenské pomenovania, bude prekvapený, lebo nájde jedine jedno nepopierateľne slovenské pomenovanie cesty v XVI. obvode: Szlovák út/Slovenská cesta,” týmito slovami začal prezentáciu najnovšej publikácie Slovenskej samosprávy Budapešti (SSB) a Slovenskej samosprávy VI. obvodu Budapešti Karol Wlachovský. Pod dvojjazyčnú publikáciu s názvom Slovenská Budapešť sa autorsky podpísal dlhoročný riaditeľ slovenskej školy, v súčasnosti poslanec SSB a predseda terezínskej slovenskej samosprávy Ladislav Petro.

Knihu, ktorá môže byť vhodným sprievodcom po slovenských pamätihodnostiach, resp. pamätných tabuliach slávnym Slovákom v hlavnom meste, predstavili začiatkom januára v priestoroch osvetového strediska Eötvös 10. Medzi početnými záujemcami bol aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Budapešti Rastislav Káčer a aj ako členka hostiteľskej obvodnej samosprávy predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková.

Keďže kniha vyšla s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničíSamosprávy VI. obvodu BudapeštiCeloštátnej slovenskej samosprávy v MaďarskuZväzu Slovákov v Maďarsku a slovenských samospráv II., III., VI., VIII., XIII. a XIV. obvodu Budapešti, nie je možné publikáciu predávať, iba darovať napríklad školám, resp. záujemcovia o ňu sa môžu prihlásiť v sídle SSB.

 

EVA FÁBIÁNOVÁ

Foto: autorka

ZDROJ: ĽUDOVÉ NOVINY, portál luno.hu