Slovenská detská beseda v Melbourne oslavovala

Bratislavská rodáčka Marta Kapustová, žijúca v Melbourne, kde pôsobí medzi krajanmi aj ako predsedníčka Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii, nám tradične mailom poslala informácie o najaktuálnejšom čísle Slovenských zvestí – časopisu Slovákov v tejto časti Austrálie.

Prirodzene, že vám ho všetkým aj tentoraz ponúkame vo formáte PDF. Ku cti autorov a zostavovateľov Slovenských zvestí slúži najmä postreh, že časopis sa lepší od čísla k číslu a v komunite Slovákov v Melbourne a celej Viktórii si získava čoraz väčšiu obľubu. Dôkazom príťažlivosti jedného z najmladších krajanských časopisov, ktorého predsavzatím je nielen informovať o aktivitách našich krajanov, ale ich aj nepriamo stmeľovať, sú aj témy, ktorým sa venuje v tomto čísle – rozlúčke s Jej Excelenciou, veľvyslankyňou SR v Canberre Evou Ponomarenkovou v rámci ukončenia jej diplomatickej misie, oslavám 1. narodenín Slovenskej detskej besedy, 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie niekdajšej Veľkomoravskej ríše, v súčasnosti časti územia Slovenska.

V Slovenských zvestiach číslo 3 si však toho nájdete nepochybne ešte viac…

Do čítania, krajania!

 ZVESTI 3